Strukturerade placeringar för företag

Spännande och flexibelt sparande

Skräddarsy dina investeringar

Strukturerade placeringar är en sparform där du själv kan välja marknad och risknivå.

Vill du prata sparande med oss?

Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta en lösning som passar dig och dina behov.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Älvsborg

Om strukturerade placeringar

Strukturerade placeringar är ett samlingsnamn för olika sammansatta finansiella värdepapper. Vanligen handlar det om obligationer och optioner. Men det kan även innefatta exempelvis råvaror och valutor. 

Med strukturerade placeringar kan du enkelt investera i annars svårtillgängliga marknader. Du kan välja att placera i så kallade kapitalskyddade placeringar eller ej kapitalskyddade placeringar. 


Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar är ett tryggt sätt att ta del i värdeutvecklingen på svenska eller utländska aktiebörser, råvaru- eller valutamarknaderna. Du får möjlighet att tjäna pengar när de underliggande tillgångarna på börserna stiger.

Obligationen skyddar ditt kapital vid börsfall och innebär att du minst får tillbaka minst det nominella beloppet efter löptidens slut.

Vad tror vi om marknaden just nu?

Varje månad sammanfattar våra experter det aktuella marknadsläget. Då får du en uppdatering av vår marknadssyn, information om aktuella händelser och de senaste spar- och placeringsförslagen.

Läs våra marknadsbedömningar


Aktieobligation Europeiska bolag

Tillväxten i Europa överraskar positivt. Uppgången är bredbaserad och drivs bland annat av stigande sysselsättning, förbättrat hushållshumör, ökande investeringar och stigande export.

Aktieobligation Sverige

Svensk ekonomi växer vidare i god takt. Viktiga drivkrafter är ökad konsumtion och bostadsinvesteringar till stor del drivet av ökningen av immigranter.


Ej kapitalskyddade placeringar

Ej kapitalskyddade placeringar

Ej kapitalskyddade placeringar innebär vanligtvis en högre risk än kapitalskyddade placeringar då du kan förlora upp till hela det investerade beloppet men de ger också möjlighet till högre avkastning. En ej kapitalskyddad placering påminner om en direktinvestering i den underliggande marknaden som köp av aktier eller fonder. Det finns olika konstruktioner och risknivåer för den här investeringsformen. Exempelvis finns det varianter där du får en hävstångseffekt om marknaden stiger, samtidigt som du har ett visst skydd om marknaden faller.  Här ser du vår aktuella erbjudanden.

Indexbevis Europa Hävstång

Ej kapitalskyddat  placeringsförslag

Indexbevis Europa Hävstång är en placering som följer utvecklingen i aktieindexet The EURO STOXX 50 Index, ett kapitalvägt index bestående av 50 likvida aktier i de länder som är med i den europeiska valutaunionen (EMU).

Kreditindexbevis High Yield

Ej Kapitalskyddat placeringsförslag

Kreditindexbevis High Yield är en ej kapitalskyddad placering med en löptid om ca 5 år. Investeraren erhåller indikativt en årlig kupong om 5,5% genom att ta på sig kreditrisken i det underliggande Referensindexet, som består av 60 europeiska bolag med kreditrating under Investment Grade.


Villkor & finstilt

Nyttig information om våra finansiella tjänster

Här hittar du information om våra finansiella tjänster och allmän riskinformation.Grundprospekt

Grundprospekt

Beskrivning av emittenten och de allmänna villkoren kring de finansiella instrument som emitteras.