Trygg fritid

Killar på fotbollsplan

Trygg idrott

Vi sponsrar varje år ett stort antal idrottsföreningar i vårt område. Som en stor sponsor av idrotten känner vi ett ansvar och ser en möjlighet att göra idrotten tryggare. Det gör vi genom att utbilda ledarna i föreningarna vi sponsrar, i hur man upptäcker om motverkar kränkningar och mobbning. Det här gör vi i samarbete med Friends, vars undersökningar visar att så många som fyra av tio barn blivit kränkta i samband med utövandet av idrott.

Sports Heart

I samarbete med SVT-profilen Chris Härenstam arrangerar vi under 2017 föreläsningar för idrottsledare om hur man skapar en inkluderande idrott där barn och ungdomar kan blomstra. Dessutom låter vi ett antal barn åka till idrottslägret Sports Camp i sommar som arrangeras av just Härenstam.

Lovande Förebilder

Vi vet att det finns gott om föreningar i vårt område som aktivt jobbar för att bidra till en trygg framtid för barn och ungdomar. Vi kallar dem Lovande Förebilder. Det kan vara allt ifrån en idrottsförening med ett tydligt värdegrundsarbete till en föräldragrupp som anordnar nattvandring. Vi vill uppmuntra goda insatser och därför delar vi ut stipendiet Lovande Förebilder, på totalt 10 000 kronor i alla våra kommuner, totalt 19 stycken.

Läs mer och ansök här