Vad gör vi på din ort?

Vi driver hållbarhetsarbete på alla orter där vi har kontor.

Kinna

 • Samverkan med kommunen i projektet Ung i Mark. Bland annat genom inrättandet av ungdomsfonden "Trygg fritid i Mark" där ungdomar kan söka ekonomiskt stöd för olika projekt.
 • Vi stöttar fritidsgården Distrikt 511 i Skene, där vi försöker skapa en meningsfull fritid för ungdomarna i kommunen.

Borås

 • Vi stöttar projektet Solrosen som vänder sig till barn med frihetsberövade föräldrar. Här samarbetet vi med Erikshjälpen och Räddningsmissionen.
 • I samarbete med Sisu har vi inrättat en fond där föreningar kan söka medel för satsningar som gynnar barn och ungdomars idrottande.

Ulricehamn

 • Genom Club Lassalyckan stöttar vi fritidsverksamheten på Lassalyckan för att erbjuda en mer meningsfull fritid för barn och ungdomar i kommunen.

Alingsås

 • I samarbete med kommunen har vi inrättat fonden "En trygg framtidsfond". Här samarbetar vi med kommunens ungdomsråd och vill genom fonden ge bidrag för att genomföra ungdomars idéer.
 • Fritidsgården Arena XI är i behov av upprustning och här är samarbetar vi med kommunen för att bistå med medel.

Lerum

 • I samarbete med Rädda Barnen stöttar vi deras lokala arbete i form av läxhjälp samt gratis aktiviteter för barn med sämre ekonomiska förutsättningar.
 • Ale
 • Genom att stötta Ale United bidrar vi till en meningsfull fritid för ungdomar

Trollhättan

 • Ung Fritid är ett projekt som drivs av IFK Trollhättan. Som partner hjälper vi föreningen att arrangera aktiviteter i stadsdelarna Kronogården och Lextorp där utmaningarna är många, men möjligheterna fler.
 • Vi stöttar City Trollhättan i deras ambition att skapa ett tryggare centrum i staden.

Vänersborg

 • Projektet Sommarlyckan ger barn med sämre ekonomiska förutsättningar möjligheten att komma ut i skärgården.
 • I samarbete med kommunen stöttar vi Polarna, en grupp ungdomar som skapar en tryggare miljö för barn och ungdomar genom samtal och kamratstödjande insatser.

Åmål

 • Vi stöttar Åmål kommun i arbetet med Young Innovation Hub, som är en satsning på att förverkliga olika typer av ungdomsprojekt i kommunen.

Utöver satsningar på barn och ungdomar stöttar vi även samhället på andra sätt. Bland annat finansierar vi forskning på våra högskolor i Borås och Trollhättan. Vi förser räddningstjänsten med modern utrustning och vi delar varje år ut tiotusentals reflexer. Och mycket, mycket mer.