Så skapar vi en trygg framtid

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Länsförsäkringar Älvsborgs vision är "Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar". Därför är vårt hållbarhetsarbete en viktig del av vår verksamhet. Vi är övertygade om att vi både kan förverkliga drömmar och bidra till ett tryggare samhälle. Genom att göra det ser också framtiden lite ljusare ut. Inte bara för oss och våra kunder utan även för samhället. För ett välmående samhälle är ett samhälle med färre problem, färre skador och mindre personligt lidande. Vårt hållbarhetsarbete handlar inte om välgörenhet. Vårt hållbarhetsarbete är ett ansvar vi har tagit på oss för att det känns naturligt.

För att våra insatser ska ha effekt har vi valt att börja från början. Med våra barn och ungdomar. Läs mer om våra projekt här under!

Trygg fritid

Vi utbildar idrottsledare, uppmärksammar föreningar och skapar meningsfull fritid.

Trygg skola

Vi hjälper lärare med verktyg för att prata med barn om svåra ämnen.

Trygg ekonomi

Vi föreläser i skolor för 18-åringar om privatekonomi och vad man bör tänka på.