Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang

För oss är socialt ansvarstagande och samhällsengagemang allt annat än välgörenhet. Vi har bestämt oss för att aktivt vara med och skapa en hållbar utveckling i vårt område. För att lyckas med det behöver vi bidra till att människor får så bra förutsättningar som möjligt att må bra och lyckas.

Vi har valt att fokusera på de tre områdena ökat innanförskap, ökad psykisk och fysisk hälsa och ökad vuxennärvaro. Genom att ställa höga krav på oss själva, samarbeta med andra och påverka i det stora tar vi ansvar för vad vi lämnar vidare till våra kommande generationer.

För oss är det Närproducerad hållbarhet, med ett innehåll som gör skillnad på riktigt.


Lovande förebilder

Vi vet att det finns gott om föreningar i vårt område som aktivt jobbar för att bidra till en trygg och hållbar framtid för barn och ungdomar. Vi kallar dem Lovande Förebilder. Vi vill uppmuntra dessa goda insatser och delar därför årligen ut stipendiet Lovande Förebilder, på 10 000 kronor i alla våra kommuner, totalt 19 stycken.

2019 var det också premiär för priset Lysande förebild, där vi uppmärksammar Älvsborgs bästa ledare. Se vår första Lysande förebild Johanna Hassel på filmen!


Så jobbar vi för ökat innanförskap

Så arbetar vi i ditt område

Så jobbar vi för ökad psykisk och fysisk hälsa

Att ta ansvar betyder allt för oss

Så jobbar vi för ökad vuxennärvaro

Vad är du mest stolt över i vårt hållbarhetsarbete?

– Hållbarhetskopplingen mellan jobbet och fritiden var inte lika tydlig för mig innan jag började här. Här är hållbarhetsfrågorna centrala, vilket gjort mig mer medveten. Att höra kollegorna prata om hållbarhet gör mig extra stolt. Det känns gött i magen att vara en del av det arbetet. Frida Turesson (HR-specialist)

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.