Fullmäktigeval

Länsförsäkringar Älvsborg är ett lokalt kundägt bolag. Våra kunder är våra enda ägare, och om du har sakförsäkring hos oss är du en av dem. Det betyder att du har möjlighet att delta i val av ledamöter till fullmäktige som är bolagets högsta beslutande organ.  Läs mer om val till fullmäktige här