Med vår vårdgaranti får du snabbt behandling

Tack vare att vi har ett rikstäckande nätverk av privata vårdgivare kan vi ha en egen vårdgaranti.

Snabb tillgång till rätt vård

När du känner att du har ett besvär som behöver ses över ringer du vår sjukvårdsförmedling. Om ditt besvär lämpar sig för e-vård får du möjlighet att kostnadsfritt logga in hos vår digitala vårdgivare Min Doktor.

Efter att ha fyllt i ett bedömningsformulär blir du kontaktad av en läkare. Beroende på besvär kan du få diagnos och e-recept direkt. Om läkaren vill att du ska undersökas mer noggrant får du en remiss för provtagning eller för att träffa läkare med rätt specialisering för dig.

Skulle en operation bli aktuell finns en garanti att få denna inom 20 arbetsdagar efter det att den är godkänd av oss.

Vi förmedlar och bekostar vård som finns i privat regi i Sverige. Vissa behandlingar finns inte inom privat sjukvård och kan därför inte bokas av oss.

Sjukvårdsförsäkringen i samband med Corona

COVID-19 omfattas av smittskyddslagen och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen. Läs mer

Ersättning för offentlig vård och långa resor

Om du besöker den offentliga vården kan du genom sjukvårdsförsäkringen få ersättning för patientavgiften upp till det att du eventuellt når högkostnadsskyddet.

Skulle du behöva resa längre för att träffa specialist eller för att få behandling, ersätter vi dig för både resa och logi. 

Kvalitetssäkrad och trygg vård

Du ska känna dig trygg med att du får rätt vård som följer nationella riktlinjer och är medicinskt motiverad. Därför jobbar vi med oberoende medicinsk granskning vid större ingrepp, till exempel operationer.

Den vård vi förmedlar granskas av oberoende specialistläkare enligt riktlinjer som utgår ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, så kallad evidensbaserad vård.

E-vård

I vår sjukvårdsförsäkring har du möjlighet att välja e-vård istället för vanligt läkarbesök. För att göra det enkelt för dig att snabbt få den hjälp du behöver erbjuder vi e-vård i samarbete med Min Doktor.

Du får träffa en läkare online – via din mobil, surfplatta eller dator – på en tid och plats som passar dig. Helt utan självrisk.

Så här går det till:

  • Ring Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling på 0771-666 115. Om dina besvär lämpar sig för e-vård får du inloggningsuppgifter och betalar ingen självrisk.
  • Logga in på Min Doktors hemsida med ditt BankId och beskriv dina problem.
  • En läkare ger dig återkoppling inom fyra timmar mellan kl. 07:00-22:00.
  • Läkaren avgör om det behövs någon kompletterande information eller undersökning. Om behov finns kan läkaren skriva en remiss för undersökning eller till annan läkarspecialitet.
  • Du får diagnos och recept direkt i mobilen/datorn.

Läs mer om Min Doktor

Psykolog, fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor

Har du behov av fysioterapi eller behandling av en naprapat eller kiropraktor ringer du också vår sjukvårdsförmedling. De hjälper dig att värdera besväret och vilken vård du behöver, samt bokar in dig till rätt behandling.

När det gäller fysioterapi eller psykologstöd kan du erbjudas e-vård, som alltid är utan självrisk för dig.

Läs mer om sjukvårdsförsäkringen

Med vår sjukvårdsförsäkring får du:

  • Direkt vård av allmänläkare via Min Doktor
  • Träffa rätt specialistläkare för dina besvär inom sju arbetsdagar
  • Vid behov är du sedan i behandling inom 20 arbetsdagar

Jag vill ha prisförslag