Undvik vattenskador

Informationen gäller för Länsförsäkringar Älvsborg

Undvik vattenskador

Bygg bort vattenskadorna

Många fastigheter som byggdes fram till mitten på 1960-talet börjar få utslitna vatten- och avloppsledningar. Även tätskikten i badrummen har i många fall börjat läcka. Äldre typer av avloppsrör av PVC-plast har visat sig ha kort livslängd och bör därför kontrolleras extra noga. Ett tecken på renoveringsbehov är om en eller flera vattenskador inträffar i fastigheten.

Rensa avloppsstammar och källarledningar

Var uppmärksam på klagomål från de boende om problem med avloppet så kan stopp och andra olägenheter undvikas. Utströmmande avloppsvatten från till exempel en golvbrunn, leder ofta till omfattande vattenskador. Låt därför en fackman rensa avloppsinstallationen vid större störningar. Återkommande stopp bör utredas.


Råd vid renovering av stammar

Relining

Relining innebär att man använder befintliga rör för att dra nya ledningar av plast inuti. Metoden kan vara lämplig för att täcka läckande avloppsrör eller om utrymmen är svåra att komma åt eller dyra att stambyta.

Relining

Stambyte

Vid stambyten byts alla VVS-installationer ut, kall- och varmvattenrör, värmerör och avloppsrör. Ett traditionellt stambyte är ett stort ingrepp. Badrum måste rivas ut och renoveras med dagens byggregler och standard på material och inredning.

Stambyte


Bad, Wc och Kök

Våra bästa råd

Här har vi samlat våra bästa råd undvika vattenskador i fastighetens badrum, kök och tvättstuga. För fastighetsägare och enskilda lägenhetsinnehavare är det viktigt att känna till de regler som gäller vid renoveringar. Ibland kan det räcka med enkla åtgärder för att minska risken för vattenskada, till exempel

  • att vitvarorna i köket har vattentäta underlägg.
  • att ett vattenlarm monteras i diskbänksskåpet, under diskmaskinen och andra vattenanslutna apparater.
  • att golvbrunnar rensas regelbundet.

Här hittar du våra bästa råd