Företag i trafiken

Ligg steget före

Varje år inträffar tusentals skador på svenska företag. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. Du kan undvika skador och bekymmer genom att följa våra råd och tips här nedan.

Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop får du information om och kan köpa bra säkerhetsprodukter som hjälper dig att undvika eller minska skador om olyckan är framme.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Älvsborg

Trafiksäkerhet för företagare

Ett högt säkerhetstänkande kring trafiksäkerhet minskar risken för skador på både människor och maskiner. På Länsförsäkringar arbetar vi aktivt med att förebygga skador. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att minska skador och på så sätt öka företagens lönsamhet och trygghet.

Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren bär ansvaret för att minimera riskerna för olycksfall och ohälsa samt att skapa en så god trafiksäkerhet som möjligt för sina arbetstagare. Här delar vi med oss av våra tips för att ditt företag, dina förare och andra trafikanter ska få en så säker vardag som möjligt.


Säkerhet i trafiken

Trafiksäkerhetsarbete

Ett högt säkerhetstänkande minskar risken för skador på såväl människor och materiel. Motsatsen – ett högt risktagande tär på företagets marginaler och kan leda till stora förluster.

Åkerier

Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. För en anställd som skadas i trafiken innebär händelsen ofta ett stort lidande såväl psykiskt som fysiskt. 

Maskiner

Vanliga olyckor med anläggningsmaskiner sker när fordonet backar eller svänger. Att ha koll bakåt och på maskinens överhäng är viktigt för att undvika skador. Trucken är inblandad i flest olyckor med personskador.

Tjänstebilar

Alla företag med tjänstebilar bör arbeta aktivt för att säkerställa trafiksäkerheten. Att ha en uttalad policy som alla i företaget känner till är en förutsättning för att kunna arbeta med trafiksäkerhetsfrågor.

Attityd och beteenden i trafiken

Som företagare och arbetsgivare är det viktigt att prata med dina förare om riskerna med olika beteenden. Mänskliga faktorn ligger bakom nio av tio olyckor. Personligheten spelar stor roll för hur en förare beter sig i trafiken.

Se upp för vilt

Varje dag sker över ett hundratal viltolyckor i Sverige och antalet viltolyckor har ökat runt om i landet. Två av tre viltolyckor sker vid gryning och skymning när många djur är aktiva.

Trötthet i trafiken

Du får aldrig en sista varning innan du somnar vid ratten och kör av vägen. Var därför vaken mot trötthet i trafiken.