Undvik bränder

Ligg steget före

Varje år sker tusentals skador på svenska företag. Med förebyggande insatser hade många av olyckorna aldrig behövt hända.

Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop du kan köpa bra säkerhetsprodukter för att öka säkerheten i din vardag.

Brandskydd för företag

Brandskador kostar mycket pengar och orsakar problem och störningar i verksamheten. Genom att arbeta systematiskt med att förhindra bränder minskar du risken för att ditt företag ska drabbas. Oftast är det varken svårt eller dyrt att förbättra brandskyddet. Som företagare är det dessutom viktigt att arbeta förebyggande eftersom det ofta är ett krav i försäkringsvillkoren.

Tänk på att...

  • Du som företagare har det yttersta ansvaret för brandskyddet.
  • Myndigheternas brandskydd gäller endast människoliv.
  • Företagare måste själva ordna med brandskydd för inventarier.

Anlagd brand

En av de vanligaste brandorsakerna är en brand som är anlagd. Men det finns en hel del som du själv kan göra för att förhindra dem.

Sopor och avfall

Het aska, glöd från cigaretter, emballage för nära byggnaden eller självantändning orsakar fler bränder än man kan tro.

Heta arbeten

Heta arbeten är sådana brandfarliga arbeten som utförs med någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor.

Begränsa brandspridningen

En stängd dörr är ett mycket effektivt sätt att begränsa en brand. Men det är också viktigt att kontrollera att genomföringar i brandväggar är täta.

Välj rätt släckutrustning

Det är viktigt att känna till att det finns olika typer av släckutrustning beroende på i vilken miljö den ska användas.

Brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor är ett samlingsbegrepp för brandfarliga gaser eller gasblandningar, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor. Gemensamt för dem är att en brand kan innebära ett snabbare brandförlopp.

Elinstallationer

Enligt ellagstiftningen är den som innehar en elanläggning skyldig att se till att anläggningen kontrolleras så pass ofta och noga att den är säker att använda.

Belysning

Det finns mycket på ett företag som kan orsaka brand, exempelvis lysrör och annan armatur. Men det finns också en hel del som du kan göra för att minimera risken för brand.

Personalutrymmen

I de utrymmen där personalen vistas på sina raster är det lätt hänt att gå ifrån en påslagen kaffebryggare, spisplatta eller tänt ljus.

Brandskydd för företagare

Som företagare har du det yttersta ansvaret för brandskyddet på ditt företag. Det innebär att du själv, eller en person som du utser, både ska vara ansvarig för säkerheten och se till att kontrollera att brandskyddet också fungerar.