Ansvarsförsäkring

I alla våra företagsförsäkringar ingår en ansvarsförsäkring som ger dig skydd om du blir skadeståndsskyldig. Vi hjälper dig om ditt företag orsakar skada eller ekonomisk förlust för en kund. Det kan både vara om du arbetar som konsult och levererar en tjänst eller arbetar med tillverkning.

Kollegor som har ansvarsförsäkring.

Vad är en ansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring är en försäkring som gäller om ditt företag skulle bli skadeståndsskyldigt. Förutom att du får betalt för rättegångskostnader, får du hjälp inför och under rättegången.

För vissa branscher är ansvarsförsäkring ett krav för att många av dina potentiella uppdragsgivare ska vilja arbeta tillsammans med dig.

Ansvarsförsäkring ingår i företagsförsäkringen

I alla våra branschförsäkringar ingår en ansvarsförsäkring. Det är viktigt för att du ska känna dig trygg om du råkar ha sönder något hos en kund eller om dina produkter eller tjänster skulle orsaka skada. 

Med en ansvarsförsäkring får du hjälp i skadeståndsärenden. Vi:

  • utreder om det finns skäl för skadeståndskraven
  • förhandlar med den som kräver skadeståndet
  • representerar dig vid en rättegång
  • betalar ut ersättning till dig för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd. 

Läs mer och teckna företagsförsäkring

Konsult med stort ansvar

Att arbeta som konsult innebär ett stort ansvar gentemot sina kunder.Om du som till exempel IT-konsult arbetar med en kunds hemsida, något går fel och kunden anser att du agerat vårdslöst, skulle du kunna bli krävd på skadestånd. Det kan innebära att du behöver betala höga belopp som kan vara svåra att betala för en småföretagare. Med en ansvarsförsäkring får du hjälp att utreda om du behöver betala skadeståndet.

Om du arbetar i en rådgivande roll behöver du ofta välja till en konsultansvarsförsäkring som komplement till det grundskydd som du får genom ansvarsförsäkringen. 

Mer om konsultförsäkring och tilläggsförsäkringen konsultansvarsförsäkring

Ansvarsskydd i hemförsäkring

I hemförsäkringen ingår ansvarsskydd som gäller om någon skulle kräva dig på skadestånd. Det ansvarsskydd som ingår i hemförsäkringen täcker endast situationer som har att göra med dig som privatperson, inte händelser som gäller ditt företag.