Ditt barns ekonomiska trygghet

Tips för dig som har familj och barn

Vad behöver jag tänka på som förälder?

Som förälder ändras din tillvaro på många sätt, även ekonomiskt. Här hittar du tips och information om ekonomi och juridik som gäller för ditt barn och din familj.

Den moderna familjen kan se ut på många olika sätt, men det kan vara svårt att veta vilka regler det är som gäller vid exempelvis separation eller arv. Vi hjälper dig på vägen med tips och råd, i mer specifika frågor ska du vända dig till en jurist eller annan sakkunnig.

Bra att veta - Ditt barns ekonomiska trygghetVeckopengen

Barn räknar pengar

Att ge barnen veckopeng eller månadspeng är ett bra sätt att tidigt lära dem att handskas med pengar.

Ekonomin som förälder

Kvinna och flicka som ska äta korv

Din ekonomiska situation kommer förändras när du blir förälder. Vi reder ut begrepp som bland annat föräldrapenning, barnbidrag och underhåll.

Om ekonomin som förälder

En miljon i utgifter för ett barn

Våra beräkningar visar att ett barn kostar ungefär en miljon under de första 18 åren. Se hur kostnaderna ser ut från födseln och framåt.

En miljon i utgifter för ett barn

Tonåringar och pengar

Hur kan tonåringens telefonkostnader hållas nere och vad är rimligt att betala hemma när den som är ung och vuxen tjänar egna pengar? 

Om tonåringar och pengar

Arv och livförsäkringar

Vad händer om en förälder går bort? Vi reder ut vad som gäller för gifta par, sambor och ensamstående när det gäller dessa svåra frågor.

Om arv och livförsäkringar

Barnets försäkringar

Barnet har ett visst grundskydd på dagis och i skolan. Men det finns situationer då ditt barn inte är skyddat, framförallt när det kommer till sjukdom. 

Om barnets försäkringar

Barnets rättigheter & skyldigheter

Vi listar ditt barns rättigheter och skyldigheter år för år. Vilka åldersgränser gäller? När har man skolplikt? Vad kan vara bra att känna till?

Om barnets olika rättigheter och skyldigheter

Olika typer av familjer

En familj kan se ut på många olika sätt och det kan vara svårt att veta hur din ekonomi påverkas vid separationer eller dödsfall, vi reder ut hur det fungerar.

Om olika typer av familjer

Föräldrabalken och testamente

Föräldrabalken reglerar förhållandet mellan föräldrar och barn gällande bland annat vårdnad och underhåll. Vi ger också råd om testamenten. 

Om föräldrabalken och testamente