Kontakta oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Västerbotten

Umeå

Handlägger: Privat, Företag och Lantbruk

Ring oss

Vardagar 8-17 (sommaröppettider: 15/6-15/8 8-16)

Sponsring och samarbeten: 

Läs mer och ansök här

Teckna privat försäkring, efter kontorstid

Besök oss

Nygatan 19

Vardagar 8-17 (sommaröppettider: 15/6-15/8 8-16)

Postadress

Box 153 

901 04, Umeå

E-post

info@LFvasterbotten.se
Våra kontaktpersoner

Viktiga telefonnummer

Telefonbanken

De automatiska tjänsterna är tillgängliga dygnet runt och personlig service har öppet alla dagar 8.00-22.00.

Skadeanmälan

Dagtid:
Skadejour övriga tider:

Vid skada utomlands

Från utlandet ringer du SOS International:

Öppettider: Dygnet runt

Spärra kort

Öppettider: Dygnet runt

Ringer du från utlandet, lägg till +46 och ta bort första nollan.

Ställ en fråga eller boka rådgivning

Vill du skicka e-post med en fråga?

Här kan du skicka e-post genom att fylla i formuläret.

Vanliga frågor & svar

 • Försäkringar

  Fråga: Min cykel står ganska långt ifrån var någon bor och jag har inte något bra ställe att låsa fast den i som exempelvis en lyktstolpe. Funkar det att gjuta in något metallstycke i betong, eller gjuta in ett rejält cykellås som jag sedan kan låsa fast cykeln i med ett annat lås?  Hur tjock skall det vara så att tjuven inte bara enkelt kan såga av det med en batteridriven vinkelslip? Vi har problem med stölder på området så jag behöver ta i ordentligt.

  Svar: Vi rekommenderar att du låser cykeln med ett certifierat cykellås eller hänglås och kätting med säkerhetsklass 2. Har du inget föremål att låsa fast cykeln i kanske du ska överväga att ställa in den i hemmet/garaget? Att gjuta in ett metallstycke i en betongplatta är förstås en väg, och ett säkerhetslås klass 2 sågar man inte av med en vinkelslip – i alla fall inte i en handvändning.

  Om du har en dyrare cykel bör du kolla upp att den omfattas av din hemförsäkring – det kan behövas en tilläggsförsäkring.

  Övriga tips:

  • Märk och registrera din cykel med hjälp av SSF DNA-märkning och/eller SSF Stöldskyddsregister.
  • Lås in cykeln när du inte använder den.
  • Var noggrann när du köper en begagnad cykel. Om du köper en stulen cykel riskerar du att få återlämna den utan att få tillbaka köpeskillingen. Du kan inte längre hävda att du har köpt något i god tro.
 • Försäkringar

  Du kan anmäla en eller flera som administratörer av tjänstepensioner via internettjänsten. Har du ett BankID eller ett Mobilt BankID hittar du ansökan här.

 • Försäkringar

  För att avanmäla en anställd i Administrera tjänstepensioner klickar du på Anmäl avgång. Du anger från vilken månad det ska gälla och bekräftar.

 • Försäkringar

  För att anmäla ny lön i Mina Sidor Företag klickar du på Pension, Administrera Tjänstepensioner ”Anmäl löneändring”, anger den nya lönen och bekräftar ändringen. Tänk på att ange årslön - pensionsmedförande lön på årsbas.

  Finns det många anställda som du ska registrera ny lön på att se till att spara och skicka iväg regelbundet. Av säkerhetsskäl varar ett inloggningstillfälle i ca 15 min, är du inloggad längre behöver du förnya sessionen.

 • Försäkringar

  Kategori används ofta av större företag och innebär att företaget kan dela in sina anställda i olika grupper. Anledningen till indelningen kan vara bokföringsmässig eller att olika kategorier har olika pensionsvillkor. Olika utskrifter är sedan sorterade efter kategoriindelningen. En kategori kan vara t ex "Tjänsteman".

  Om inget anges så blir det standard "samtliga anställda".

 • Försäkringar

  Intyg om fullt arbetsför används istället för att kräva in en hälsodeklaration från varje anställd och gör det smidigare och enklare att teckna försäkring och ansluta nyanställda till Friplanen.

  Fullt arbetsför är den som uppfyller samtliga tre nedanstående krav:

  • kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte uppbär eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall.
  • inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller motsvarande.
  • inte varit sjukskriven mer än 14 dagar i följd de senaste tre månaderna (gäller inte koncept tiotaggare) .

  Antal för att få anslutas som fullt arbetsför*

  Om fem eller fler individer ansluts till Friplanen kan de anslutas som fullt arbetsföra.

 • Försäkringar

  För att lägga till en anställd loggar du in på Mina Sidor Företag, går till Pension/Administrera tjänstepensioner och klickar på ”Anmäl Nyanställd”- Där du fyller i den anställdes uppgifter. Du behöver även intyga att den anställde är fullt arbetsför för att försäkringen ska kunna gälla.

 • Försäkringar

  Betalningsbefrielse innebär att inbetalning helt eller delvis inte behöver betalas av företaget för tid när den försäkrade är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Arbetsoförmågan ska vara minst 25 %. Karenstiden är tre månader.

  Premien betalas av Länsförsäkringar i proportion till arbetsoförmågan.

Till frågor och svar


Övrig information

Om vi inte är överens

Om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende som rör våra produkter och tjänster för försäkring och bank kan du vända dig till oss. Vi är naturligtvis beredda att ompröva beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse är att vända sig till den person som handlagt ärendet. Om du inte vet vem som handlagt ärendet eller om det gäller något annat kan du vända dig till oss via telefon, e-post, brev eller göra ett besök på vårt kontor. Skickar du ett brev eller e-post kan du märka det med ”Klagomål”.

Mer information om vi inte är överens