Bekväma fonder – ett enkelt sätt att spara

Du behöver inte vara vare sig särskilt intresserad, expert eller aktiv för att lyckas med ditt sparande. När du väljer våra Bekväma Fonder behöver du bara välja två saker - vilken tidshorisont du vill ha för ditt sparande och vilken risk du vill ta - sedan sköter våra förvaltare resten.

Fonderna är så kallade fondandelsfonder och det innebär att de placerar i andra fonder.Vilka fonder som ska ingå i de bekväma fonderna ses över halvårsvis, eller vid behov – exempelvis vid större marknadshändelser. Vi sköter med andra ord omfördelningar och byten åt dig inom fonderna, enklare kan det nästan inte bli.

  • Du kan välja bekväma fonder i alla sorters sparande som investeringssparkonto, kapitalförsäkring, direkt fondsparande och tjänstepension.
  • Vi ser över sammansättningen i din bekväma fond med jämna mellanrum eller när det händer något större på marknaden.
  • Utöver basfonderna i de bekväma placeringsförslagen får du också ditt sparande fördelat i de region-, länder- och branschfonder där förvaltaren har en långsiktig tro på bra utveckling.

Bekväm Fond Defensiv

Bekväm Fond Defensiv placerar 50 procent i räntefonder och 50 procent i absolutavkastande fonder. Fördelningen kan variera med 15 procent beroende på hur förvaltaren bedömer marknaden.

Bekväm Fond Defensiv passar dig som vill spara på kort sikt med låg risk.

Bekväm Fond Stabil

Bekväm Fond Stabil placerar 20 procent i aktiefonder, 40 procent i räntefonder och 40 procent i absolutavkastande fonder. Andelen aktier i fonden kan variera mellan 10 och 30 procent beroende på hur förvaltaren bedömer marknaden. 

Bekväm Fond Stabil passar dig som vill spara på kort till medellång sikt, med medelhög risk.

Bekväm Fond Balans

Bekväm Fond Balans placerar 40 procent i aktiefonder, 25 procent i räntefonder och 35 procent i absolutavkastande fonder. Andelen aktier i fonden kan variera mellan 25 och 55 procent beroende på hur förvaltaren bedömer marknaden. 

Bekväm Fond Balans passar dig som vill spara på kort till medellång sikt, med medelhög risk.

Bekväm Fond Tillväxt

Bekväm Fond Tillväxt placerar 65 procent i aktiefonder, 10 procent i räntefonder och 25 procent i absolutavkastande fonder. Andelen aktier i fonden kan variera mellan 45 och 85 procent beroende på hur förvaltaren bedömer marknaden. 

Bekväm Fond Tillväxt passar dig som vill spara på medellång till lång sikt, med hög risk.

Bekväm Fond Potential

Bekväm Fond Potential placerar 90 procent i aktiefonder och 10 procent i absolutavkastande fonder. Andelen aktier i fonden kan variera mellan 70 och 100 procent beroende på hur förvaltaren bedömer marknaden. 

Bekväm Fond Potential passar dig som vill spara på lång sikt, med mycket hög risk.

Tänk på att

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Den tidigare värdeutvecklingen och avkastningen ger inte någon säker vägledning i fråga om den framtida utvecklingen och avkastningen.

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande