Strukturerade placeringar

Spännande och flexibelt sparande

Investera på svårtillgängliga marknader

Skräddarsy dina investeringar

Med strukturerade placeringar kommer du lättare åt investeringar och marknader som annars är svårtillgängliga för dig som privatperson. Strukturerade placeringar är en sparform där du själv kan välja marknad och risknivå.

Vill du prata sparande med oss?

Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta en lösning som passar dig och dina behov.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Stockholm

Om strukturerade placeringar

Enkelt sätt att investera på svårtillgängliga marknader

Strukturerade placeringar är ett samlingsnamn för olika sammansatta finansiella värdepapper, som exempelvis valutor, aktieobligationer eller råvaror. Du kan välja att placera i så kallade kapitalskyddade placeringar eller ej kapitalskyddade placeringar.

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar är ett tryggt sätt att ta del i värdeutvecklingen på svenska eller utländska aktiebörser, råvaru- eller valutamarknaderna. Du får möjlighet att tjäna pengar när de underliggande tillgångarna på börserna stiger. Tack vare kapitalskyddet är du samtidigt skyddad vid eventuellt börsfall.

Vad tror vi om marknaden just nu?

Varje månad sammanfattar våra experter det aktuella marknadsläget. Då får du en uppdatering av vår marknadssyn, information om aktuella händelser och de senaste spar- och placeringsförslagen.

Läs våra marknadsbedömningar

Aktieobligation Globala storbolag

Börsåret slutar i dur, drivet av förhoppningar om en uppväxling i tillväxten, främst i USA. Detta stöds av den senaste tidens makrodata där fortsatt stark amerikansk arbetsmarknad samt positivare signaler från industrin bidrar.

Aktieobligation Sverige

Svensk ekonomi växer på i god takt. Viktiga drivkrafter är ökad konsumtion och bostadsinvesteringar till stor del drivet av ökningen av immigranter. Samtidigt gynnas vi av något bättre global tillväxt vilket i kombination med svag krona bör ge ökad export.

Viktig information

Viktig information om våra finansiella tjänster

Här hittar du information om våra finansiella tjänster, allmän riskinformation och information om intressekonflikter.

Förbered dig innan vi träffas

Här kan du läsa om vad du bör uppmärksamma och tänka på innan du placerar i värdepapper. När du bokat tid för kundmöte är det bra att du har läst igenom informationen inför vårt möte.

Information inför mötet

Grundprospekt

Grundprospekt

Beskrivning av emittenten och de allmänna villkoren kring de finansiella instrument som emitteras.

Läs mer på SEB

Läs mer på Carnegie