Tilläggsförsäkringen med utökat reseskydd

Vill du ha ett mer omfattande reseskydd än det som ingår i försäkringen för ditt boende kan du köpa ett utökat reseskydd som täcker till exempel avbeställningsskydd. 

Det utökade reseskyddet gäller i hela världen under de första 45 dagarna när du är på resa. Reseskyddet gäller för både charterresor och när du själv sätter ihop din resa. Försäkringen gäller för dig och de i din familj som är folkbokförda och bosatta på den adress som anges i försäkringsbrevet. Den gäller också för dina barn under 18 år som inte bor hos dig men följer med på resan. 

Utökat reseskydd innehåller

 • Avbeställningsskydd
  Om du på grund av akut sjukdom måste avboka resan. Högsta ersättning är 45 000 kronor per person.
 • Ersättningsresa
  Om du blir akut sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar. Högsta ersättning är 45 000 kronor per person.
 • Försening
  Om du eller ditt bagage inte kommer fram till resmålet i tid. Högsta ersättning är 3 000 kronor per person respektive 2 000 kronor per väska.
 • Resestartskydd
  Om du påbörjat din resa till eller från Norden och på grund av en plötslig och oförutsedd händelse kommer för sent och missar avgången.  En sådan händelse är exempelvis ett hastigt uppkommet oväder eller en trafikolycka. Du får som högst 15 000 kronor i ersättning för att ansluta dig till resan.
 • Outnyttjad aktivitet
  Om du blir sjuk eller skadar dig och inte kan delta vid en betald fysisk aktivitet under resan. Högsta ersättning är 10 000 kronor per person.