Undvik bränder – skaffa ett bra brandskydd

Ligg steget före

Varje år inträffar tusentals skador i svenska hem. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. Du kan undvika skador och bekymmer genom att följa våra råd och tips här nedan.

Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop har får du information om och kan köpa bra säkerhetsprodukter som hjälper dig att undvika eller minska skador om olyckan är framme.

Rädda, varna, larma, släck

En brand kan på bara några minuter övertända hela din bostad. Med ett bra brandskydd kan du förebygga att en brand ens uppstår. Men viktigast av allt är att du vet vad du ska göra om det börjar brinna.

  • Alla bränder är små i början. Det är därför viktigt att veta hur du direkt ska agera om brand uppstår. Grundregeln är Rädda -Varna - Larma - Släck.
  • Om brandvarnaren börjar tjuta ska du genast kontrollera var det brinner. Varna och rädda dem som är i fara och lämna genast bostaden om branden är för stor för att du själv ska kunna göra något. Ring 112.
  • Stäng alla dörrar bakom dig när du lämnar bostaden. Då tar det längre tid för branden att sprida sig.
  • Ha en brandsläckare lättåtkomlig, exempelvis i hallen. Då kan du först sätta dig och familjen i säkerhet och sedan, om det är möjligt, släcka branden. Utsätt dig inte för onödiga risker.

Så skyddar du ditt hem mot brand

Brandfaror i köket

För många är köket hemmets hjärta. Det är där vi umgås med familj och vänner. Men köket är också ett riktigt högriskområde när det kommer till bränder.

Brandvarnare

Brandvarnaren är en enkel pryl för att höja brandsäkerheten i ditt hem. Läs mer om varför de piper, vad du ska tänka på kring placering och hur du kan komma ihåg att testa att den fungerar ofta.

Brandvarnare

Elda i öppen spis

Braseldning är en vanlig orsak till bränder. Genom att elda med försiktighet, säkerställa skorsten och förvara askan på ett tryggt sätt, minskar du risken för att brasan blir till en brand.

Levande ljus

Vi svenskar är storkonsumenter av levande ljus, tyvärr är det också en vanlig orsak till många bränder. Kom ihåg att aldrig lämna levande ljus utan uppsyn!

Elbränder

Bränder orsakade av fel i elsystem sker oftare än man kan tro. Bränderna uppstår bland annat av att att elnätet är överbelastat eller glappkontakt i en anslutning. Med hjälp av jordfelsbrytare och besiktning minskar du risken för brand.

Gasol

Gasol är numera ett populärt sätt att både laga mat, grilla och värma sig. Men gasol är tyngre än luft, så det tar tid för läckande gasol att försvinna. Läs mer om hur du minskar risken för läckage och hur du bör förvara gasolbehållare.

Grilla lagom

Varje år orsakar grillning också många olyckor och bränder. Med några enkla råd kan du förhindra flera av dem.

Brandskydd räddar liv

Brandvarnare räddar liv genom att varna för rökutveckling. Läs mer om hur du brandskyddar ditt hem med brandvarnare och andra säkerhetsprodukter.

Hushållsmaskiner

Många bränder i våra hem uppstår i hushållsmaskinerna. Hur konstigt det än kan låta är det oftast de ”våta” maskinerna som brinner. Minska riskerna för brand med skötsel och underhåll.

Elda i trädgården

Lövhög och kratta

Det gäller att vara försiktig vid eldning av trädgårdsavfall som grenar och löv. Flera människor och byggnader skadas årligen. Här får du några enkla tips för att du ska elda säkert.