Placeringar

Olika sätt att spara

Du kan spara med varierande risk, aktivitet och möjlighet till avkastning i olika typer av värdepapper.

Vilket konto passar dig?

Spara långsiktigt eller på ett konto där du har möjlighet att ta ut pengarna direkt? Se vad som passar dig.

Aktier

Aktier passar dig som är beredd att ta en viss risk för möjligheten till högre avkastning. 

Fonder

Att spara i fonder är bra om du vill sprida risken. En fond är en samling av aktier eller obligationer.

Kurser och börsinformation

Se hur börskurserna ser ut just idag och få detaljerad information om aktie- och fondkurser.

Marknadsläget och våra bedömningar

Läs om marknadsläget på aktiemarknaden och få en analys av våra experter samt spar- och placeringsförslag.

Riskinformation

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.