Fonder

Köp, sälj och håll koll på dina fonder

Börja fondspara

Du som är kund hos oss

Det finns olika sätt att spara i fonder. Ett fondsparande placerar i en mix av värdepapper. Du väljer hur mycket och hur länge du vill spara och vilken risk du är beredd att ta, resten sköter fondförvaltarna.

Du som vill bli kund hos oss

Välkommen in på något av våra kontor så hjälper vi dig att komma igång med ett sparande och hitta de bästa möjligheterna för dig. Du kan också skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Informationen gäller för Länsförsäkringar

Om fonder

Placera i en mix av värdepapper

Med ett fondsparande placerar du i en mix av värdepapper. Du väljer hur mycket och hur länge du vill spara och vilken risk du är beredd att ta, resten sköter fondförvaltarna.

Våra fonder håller högsta kvalitet

Du får ett brett utbud av fonder med olika placeringsinriktningar att välja bland, allt från korta räntefonder med låg risk till aktiefonder med hög risk. Fonder gör det enkelt för dig som även vill spara i utländska placeringar.Vi väljer vårt fondutbud med omsorg så att alla våra fonder håller högsta kvalitet.

Vårt utbud av fonder

Kontroll och kvalitetssäkring av fonderna

Ordlista

Snabbfakta om fonder
Förvaltningsavgift 0,1 till 3 %
Månadsspara med fonder Ja
Hantera fonder enkelt via internetbanken & mobilappen Ja

Innan du handlar

Våra ekonomer ger dig marknadsbedömningar för konjunktur, aktier, räntor, valutor, bolån och bostadsmarknad. 

Läs om hur läget för aktie- och fondhandel ser ut just nu

Med fonder sprider du din risk

Vanligtvis placerar en fond i minst 20-30 olika värdepapper. Därför är fonder ett bra sätt att få riskspridning i din värdepappersportfölj. När du väljer att månadsspara i en fond sprider du riskerna genom att du får del av marknadens upp- och nedgångar.

Spar- och placeringsförslag 

Det behöver inte vara svårt att välja fonder som passar just dig. Du behöver varken vara någon expert eller vara aktiv och hänga med för att lyckas. Men oavsett om du vill göra ett val du kan leva med i flera år eller om du vill byta ofta, är det en god idé att välja några olika fonder och sprida riskerna alternativt välja en fondandelsfond.

Våra spar- och placeringsförslag

 

Så här fungerar det att spara i fonder

En fond är en samling av värdepapper exempelvis aktier eller obligationer som du äger tillsammans med alla som sparar i fonden. Du kan spara små eller stora belopp, sätta in och ta ut pengar när du vill samt välja att spara regelbundet eller göra engångsinsättningar.

Fonderna förvaltas av proffs

Våra fonder förvaltas av professionella förvaltare som noggrant följer marknadens utveckling. En förvaltare arbetar sedan med placeringarna i fonden med målet att den ska gå så bra som möjligt. Vi kvalitetssäkrar alltid våra förvaltare.

Priser

Du betalar en årlig fondförvaltningsavgift i de fonder som vi erbjuder. Den baseras på det värde du har i fonden. Förvaltningsavgiften varierar mellan olika fonder och ligger i intervallet 0,1–3,0 procent.

Olika sätt att spara i fonder

När du väljer att placera pengar i fonder så kan du även välja vilken typ av konto du vill att fonderna ska placeras i. Alla har lite olika syften, spartid, riskvarianter och bindningstid. Titta närmare på ISK - Investeringssparkonto, direktsparande fondkonto, kapitalförsäkring eller en aktiedepå.

Fondtyper

Hitta rätt bland fonderna – vi guidar dig

Det finns ett stort utbud av fonder med olika inriktningar att välja på, allt ifrån korta räntefonder med låg risk till aktiefonder med mycket hög risk. Här presenteras en översikt av Länsförsäkringars olika fondtyper och inriktningar. Vilken typ du väljer beror vilket mål du har med sparandet, hur länge du tänkt spara och hur stor risk du är villig att ta.

Bekväma fonder

Med de bekväma fonderna behöver du inte vara aktiv alls. Du behöver bara bestämma dig för hur länge du vill spara och vilken risk du vill ha för ditt sparande - sedan sköter våra förvaltare resten. Bekväma fonder är en typ av fondandelsfond.

Mer om bekväma fonder

Aktiefonder

En aktiefond investerar i minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Aktiefonder passar dig som vill ha möjlighet till hög avkastning och är beredd att ta en högre risk, eller om du ska spara under en lång tid.

Räntefonder

I räntefonder placeras pengarna i räntebärande värdepapper av olika slag. Det finns såväl korta penningmarknadsfonder som långa obligationsfonder. Räntan på obligationer och andra räntebärande värdepapper avgör hur fondens värde utvecklas. Räntorna ändras hela tiden och det påverkar värdet, men svängningarna upp och ner är förhållandevis små.

Märk dock att värdet på räntefonder kan gå ner, särskilt om marknadsräntorna går upp. Räntefonder kan vara ett alternativ för dig som vill ta en liten risk eller vill spara på kort sikt.

Blandfonder

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen av aktie respektive räntepapper skiljer sig åt mellan blandfonderna och deras placeringar styrs av fondens strategival. För dig som vill ta en lägre risk eller som ska spara under en kortare tid.

Generationsfonder 

Generationsfonder är speciellt avsedda för pensionssparande. I takt med att pensionen närmar sig, för den generation som respektive fond avser, omplaceras innehållet i fonden från en hög andel aktier till en större andel räntebärande papper.

Hedgefonder 

En hedgefond (från engelskans hedge betyder skydda/gardera) har som ambition att begränsa marknadens påverkan på resultatet genom att balansera risknivån över tid. Reglerna för placeringar är friare och det är möjligt att använda fler finansiella instrument än i en traditionell värdepappersfond. Exempelvis kan derivat, som är en form av värdepapper, användas för att nå högre avkastning.

Fondinriktningar

 • Branschfonder
  Aktiefonder som inriktar sig på aktier i olika företagsbranscher som till exempel teknologi eller fastigheter.
 • Regionala aktiefonder
  Placerar i ett visst land eller en viss region.
 • Globalfonder
  Aktiefonder som placerar över hela världen. Risken är lite lägre än i regionala aktiefonder.
 • Aktivt förvaltade fonder och indexfonder
  Aktivt förvaltade fonder har som mål att slå ett visst index över tid, med hjälp av analytiker och förvaltare som är specialiserade på till exempel en viss marknad eller bransch. En indexfond strävar istället efter att följa sitt index, i såväl upp- som nedgång. Förvaltningen kan skötas med relativt små resurser och därför är förvaltningsavgiften också lägre.

Flytta fonder

Flytta dina fonder till oss

Du kan enkelt flytta fonder som du har hos en annan bank eller fondkommissionär till oss och samla allt på ett ställe.

Dina fonder flyttas utan några skattekonsekvenser och du behöver därför inte redovisa kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Vi tar ingen avgift för flytten.

Gör så här

 1. Logga in på internetbanken.
 2. Gå till Spara & placera, Fondkonto och klicka på Flytta in fonder.

Flytten av dina fonder tar en till fyra veckor.

Samla dina fonder hos oss så får du

 • Bra koll på hela din ekonomi
  även på fonder som du har hos andra banker och förvaltare
 • Köpa, byt och sälj fonder
  Enkelt via Internetbanken och i mobilappen
 • Hög kvalitet och bra valmöjligheter
  Ett fondutbud från ledande fondförvaltare
 • Ett fondutbud som utvärderas systematiskt
  Så du alltid ska få del av det bästa fondutbudet på marknaden information om fondernas historik och utveckling i fondlistan möjlighet att enkelt jämföra olika fonder årsbesked och halvårsbesked där alla fonder finns samlade.

Flyttavgifter

Följande leverantörer tar ut avgifter när du vill flytta dina fonder från dem. 

Leverantör Avgift
Acta    1 500 kronor per utländskt fondbolag.
Avanza  39 kronor per flyttad fond upp till maxgränsen 299 kronor.
Fondmarknaden   Grundavgift 300 kronor. Vid flytt av fler än fem fonder tar det ut 100 kronor för varje extra fond.
Nordnet 49 kronor per fond upp till en maxgräns.
SEB - externa  500 kronor per fondbolag för externa fonder som finns fondkonto.
SEB - interna  0 kronor. Om fonden finns på en depå hos SEB är avgiften upp till 1 000 kronor per fondbolag.
Avgiften kan ändras hos de olika leverantörerna. För att vara säker på vilken avgift just din leverantör tar ut bör du kontrollera dem.

Du kan få ersättning för fondflyttavgifter

När du flyttar dina fonder till oss kan din nuvarande leverantör ta ut en avgift för flytten, den kan variera mellan 0 och 1 500 kronor per fond. Vi ersätter dig för utläggen, fyll i blanketten och skicka till oss. 

Viktig information

Fondhändelser

Läs om nya fondhändelser

Skatteregler för fonder

Fonder schablonbeskattas och du får automatiskt en schablonintäkt i din deklaration under inkomst av kapital. Schablonintäkten är 0,4 procent av marknadsvärdet i fonden vid årets ingång och ska beskattas med 30 procent.

Exempel

Om du direktsparar i en fond med ett marknadsvärde på 100 000 kronor ska du ta upp 400 kronor som en schablonintäkt inom inkomst av kapital och därmed betala 120 kronor i skatt.

Riskinformation 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr.

Läs mer om riskerna vid fondsparande

Se våra fonder

Förbered dig innan vi träffas

Här kan du läsa om vad du bör uppmärksamma och tänka på innan du placerar i värdepapper. När du bokat tid för kundmöte är det bra att du har läst igenom informationen inför vårt möte.

Information inför mötet

Viktig information om fondsparande

Här har vi samlat information för dig som vill fördjupa dig i fondsparande.