Om Länsförsäkringar UppsalaPress och mediaKarriärLänsförsäkringsgruppenFinansielltMiljöIn EnglishKontakta oss 

Bolagsfakta 

Länsförsäkringar Uppsala är ett kundägt bolag med verksamhet i Uppsala län. Bolaget är självständigt och dess ledning och styrelse finns här i länet. Som kundägt bolag har vi inga aktieägare som kräver utdelning. I stället för att tjäna pengar på våra kunder och ge ett stort överskott, är målet att verksamheten ska gå ihop – med låga premier och bra service.

 

Länsförsäkringar Uppsala har anor som går tillbaka till 1845 då Uppsala läns Brandstodsbolag grundades. Genom att vi tillsammans med 22 andra länsförsäkringsbolag runt om i landet är medlemmar i Länsförsäkringsgruppen har vi skaffat oss det stora bolagets styrka, i det lilla företagets form.

 

Tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen äger vi Länsförsäkringar AB med dotterbolagen Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Bank och djurförsäkringsbolaget Agria.


Länsförsäkringar Uppsala
Organisationsnummer 517600-9529
Box 2147
750 02 Uppsala
E-post: info.uppsala@lansforsakringar.se