Om Länsförsäkringar UppsalaPress och mediaKarriärLänsförsäkringsgruppenFinansielltMiljöIn EnglishKontakta oss 

Vår styrka är att vi finns nära dig 

Länsförsäkringar Uppsala är ett lokalt kundägt bolag.


Istället för att säga att vi är två saker – bank och försäkring – brukar vi säga att du kan göra fyra saker hos oss: Skydda, spara, låna och betala.

 

Med hjälp av våra försäkringar kan du skydda i stort sett allt som är viktigt och värdefullt för dig och din familj. Genom att pensionsspara hos oss kan du minska risken för att du ska behöva sänka din levnadsstandard när du går i pension. I vår bank kan du sköta din ekonomi som i vilken annan bank som helst, skillnaden är att du ofta kan göra det till lite bättre villkor och lite lägre avgifter.  Ju fler områden du anlitar oss på, och ju mer du samlar hos oss, desto lägre premier och bättre villkor får du.

 

Uppsala län, som har drygt 340 000 invånare, är vår marknad. Här har vi 137 000 kunder med tillsammans cirka 270 000 försäkringar.  Mer än 50 500 upplänningar sparar till sin pension hos oss, mer än 27 000 är kunder i vår bank. Cirka hälften av alla företag i länet är försäkrade hos oss.  

 

Som kund är du också ägare av bolaget och som ägare är alla kunder också beroende av varandra. Ökar skadekostnaderna måste premierna höjas. Därför satsar vi mycket på att aktivt hjälpa våra kunder att förebygga och undvika skador.

 

Välkommen till Länsförsäkringar Uppsala!

 

Ann-Christin Norrström

VD