Press och mediaKarriärLänsförsäkringsgruppenFinansielltMiljöIn EnglishKontakta oss 
Kontakta oss
För att få lokal kontaktinformation
- välj ditt länsförsäkringsbolag.
Skador - en stor miljöpåverkan
Inom Länsförsäkringsgruppen strävar vi efter att miljöhänsyn ska finnas med i alla delar av verksamheten. I vår affärsutveckling, i vår försäljning, när du drabbas av en skada och i vårt kontorsarbete.

Minska kunders skador

Ett fokusområde i miljöarbetet är att minska våra kunders skador. Varje skada innebär miljöpåverkan i form av energiförbrukning, sanering, transporter, materialanvändning och avfall. Under 2007 fick vi resultaten av en omfattande analys av vattenskador. En vattenskada innebär utsläpp av 300 kg koldioxid. Därför är en av våra miljöåtgärder att hjälpa våra kunder att undvika skador.

 

Skulle skadan ändå vara framme så vet vi hur vi ska göra. Årligen upphandlar vi entreprenörer motsvarande en verksamhet med 1000 byggnadssnickare. De vi samarbetar med har vi kvalitets- och miljögodkänt. Genom kontinuerlig utbildning och information delger vi dem nya rön och bättre metoder. Ska du själv underhålla och reparera så kan vi ge råd om vad du bör tänka på.

Utveckling

En annan del av vårt miljöarbete är utveckling. I samverkan med andra inom byggbranschen arbetar vi för hållbara branschregler och byggstandards. Vi utvecklar också metoder och system för att räkna fram miljötal för byggskador och testar olika materials beständighet och miljöpåverkan.

Systematiskt miljöarbete

Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär att vi i beslut och handling tar miljöhänsyn för att ständigt minska vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Varje bolag har ett eget certifikat. Gemensamt vidareutvecklar vi miljöarbetet, har fortbildning och lär av varandra. Certifikaten upprätthålls genom intern revision och extern granskning av ackrediterat certifieringsorgan.

 


Mer information
Välj ditt länsförsäkringsbolag för att få mer information.
Betala Grönare - Välj e-fatura. Läs hur det fungerar
Länsförsäkringars forsknigsfond satsar på forskning för trygghet
För att kunna använda vår webbplats måste cookies tillåtas

Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som vi använder för att kunna ge dig respektive länsförsäkringsbolags information och erbjudanden.

Under Hjälp i webbläsaren finns information om hur du ändrar inställningar för cookies samt hur du rensar bort cookies du inte längre vill ha.

Observera att vilka cookies som tillåts även kan påverkas av säkerhetspolicies som inte anges i webbläsaren.