Press och mediaKarriärLänsförsäkringsgruppenFinansielltMiljöIn EnglishKontakta oss 

Mångfald och jämställdhet   

Vårt mål och vår vision är att skapa trygghet för människor, både ekonomisk och i vardagen genom att till exempel minska risken för skador. Vi finns lokalt och nära våra kunder och gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag. Därför är det viktigt för oss att ha medarbetare med olika bakgrund och olika erfarenheter.

Mångfald är en konkurrensfördel

Vi är helt övertygade om att en arbetsplats med en bra blandning av människor bidrar till en stor kunskapsbas, en gynnsam dynamik och en bättre förståelse för våra kunder. Mångfald och jämställdhet förstärker våra konkurrensfördelar och hjälper oss i vår vision att skapa trygghet för människor oavsett livssituation. Mångfalden är också en viktig del i vårt engagemang i det lokala samhället.  

Alla ska ha samma möjligheter

I vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete är förhållningssättet detsamma oavsett människors etniska bakgrund, trosuppfattning, sexuella läggning, funktionshinder, kön eller ålder. Alla våra medarbetare har dessutom ett eget ansvar att tydligt ta avstånd från alla kränkande handlingar. Vi har sammanfattat vår inställning i tre punkter:

  • Alla anställda ska ha samma möjligheter till utveckling och stimulans som ger möjlighet att anta nya utmaningar och befattningar inom Länsförsäkringar.
  • Alla kunder och medarbetare ska behandlas med respekt och värdighet oavsett ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning, trosuppfattning eller etnisk bakgrund.
  • All diskriminering på arbetsplatsen ska utredas och lämpliga åtgärder ska vidtas.


För att kunna använda vår webbplats måste cookies tillåtas

Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som vi använder för att kunna ge dig respektive länsförsäkringsbolags information och erbjudanden.

Under Hjälp i webbläsaren finns information om hur du ändrar inställningar för cookies samt hur du rensar bort cookies du inte längre vill ha.

Observera att vilka cookies som tillåts även kan påverkas av säkerhetspolicies som inte anges i webbläsaren.