BoendeFordonBåtPersonPensionResaDjurSkador & inbrottInternet & telefon 
Kontakta oss
För att få lokal kontaktinformation
- välj ditt länsförsäkringsbolag.
Goda råd vid skada

Skadedrabbad? 

Har du drabbats av en skada ska du så snabbt du kan kontakta vår skadeavdelning för att få information om vad du ska göra och hur försäkringen gäller.

Akuta skador utanför arbetstid

Vid akuta skador utanför arbetstid kan du få råd och hjälp av vår skadejour på telefon 020-59 00 00.

 

Om vi inte kommit överens om annat ska du sedan kontakta vår skadeavdelning följande arbetsdag för att få vidare instruktioner.

 

Många gånger kan du själv göra en insats för att begränsa en skadas omfattning. Det är viktigt att du agerar så fort du kan, med sunt förnuft och för att rädda så mycket du kan. Släng inget innan du har fått klartecken av din skadehandläggare och spara alltid kvitto på dina utlägg.

Generella råd vid en skada:

  • När en skada inträffar eller hotar att omedelbart inträffa måste du försöka hindra eller begränsa skadan.
  • Dokumentera skadan, till exempel med hjälp av fotografier på den skadade egendomen.
  • Inträffar en skada ska du anmäla den till oss så snart som möjligt.
  • Stöld, rån, överfall och skadegörelse ska polisanmälas och polisintyg skickas till oss. Skada som inträffar under transport eller på hotell ska dessutom anmälas till transport-företaget eller till hotellet.
  • Du måste lämna oss specificerat krav på ersättning samt ge oss de upplysningar och handlingar som vi behöver för att reglera skadan.
  • Du är skyldig att upplysa oss om det finns någon annan försäkring som gäller för samma skada.
  • Skadade eller felaktiga föremål ska behållas så att vi får möjlighet att göra en besiktning. Du är skyldig att medverka till besiktning av såväl skadad som oskadad egendom.

 

Till vänster har vi samlat information som kan vara bra att ha vid olika typer av skadehändelser. Klicka på någon av dem för att läsa mer.


Mer information
Välj ditt länsförsäkringsbolag för att få mer information.
För att kunna använda vår webbplats måste cookies tillåtas

Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som vi använder för att kunna ge dig respektive länsförsäkringsbolags information och erbjudanden.

Under Hjälp i webbläsaren finns information om hur du ändrar inställningar för cookies samt hur du rensar bort cookies du inte längre vill ha.

Observera att vilka cookies som tillåts även kan påverkas av säkerhetspolicies som inte anges i webbläsaren.