Mer omfattande reseskydd än det du har i hemförsäkringen

Vill du ha ett mer omfattande reseskydd än det som ingår i försäkringen för ditt boende kan du köpa en tilläggsförsäkring med utökat reseskydd. Reseskyddet gäller för både charterresor och när du själv sätter ihop din resa.

Försäkringen gäller i hela världen och innehåller följande:

Avbeställningsskydd
Om du på grund av akut sjukdom inte kommer iväg på resan

Ersättningsresa
Om du blir akut sjuk under mer än halva antalet resdagar

Försening
Om du eller ditt bagage inte kommer fram till resmålet i tid

Resestartskydd
Om du missar avgången, exempelvis på grund av en trafikolycka, och måste ansluta dig till resan senare

OBS! Kontakta läkare från 1:a sjukdagen för läkarintyg om du skulle bli sjuk. Vid allvarligare sjukdom eller olycksfall kontakta SOS International.

Läs mer hos SOS International

Kontakta oss