Mer omfattande reseskydd än det du har i hemförsäkringen

Vill du ha ett mer omfattande reseskydd än det som ingår i försäkringen för ditt boende kan du köpa en tilläggsförsäkring med utökat reseskydd. Reseskyddet gäller för både charterresor och när du själv sätter ihop din resa.

Försäkringen gäller i hela världen och innehåller följande:

 • Avbeställningsskydd
  Om du på grund av akut sjukdom inte kommer iväg på resan
 • Ersättningsresa
  Om du blir akut sjuk under mer än halva antalet resdagar
 • Försening
  Om du eller ditt bagage inte kommer fram till resmålet i tid
 • Resestartskydd
  Om du missar avgången, exempelvis på grund av en trafikolycka, och måste ansluta dig till resan senare

OBS! Kontakta läkare från 1:a sjukdagen för läkarintyg om du skulle bli sjuk. Vid allvarligare sjukdom eller olycksfall kontakta SOS International.

Läs mer hos SOS International