Naturskador

Ligg steget före

Varje år inträffar tusentals skador i svenska hem. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. Du kan undvika skador och bekymmer genom att följa våra råd och tips.

Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop kan du köpa bra produkter som ökar säkerheten i ditt hem.

Informationen gäller för Länsförsäkringar

Minska skadorna vid naturkatastrofer

Klimatet är under ständig förändring och det innebär att vädret blir allt mer oberäkneligt.
Naturkatastrofer som kraftiga stormar och översvämningar orsakar massiv skada. Här har vi samlat tips på vad du kan göra för att minska skadorna vid storm, åska och översvämning.

 

Minska risken för skador vid åska

Åskoväder kan orsaka skador på elkablar, elektronik och vitvaror. Om blixten slår ned i ditt hem kan det orsaka brand men även skador som upptäcks först långt senare. Här kan du läsa mer om hur du förebygger åskskador.

Skadedrabbad av storm?

Du kan ofta själv göra en insats för att begränsa en skadas omfattning. Här följer några enkla råd och information om var du ska vända dig i händelse av skador orsakade av storm.

Minska risken för översvämningsskador

Skyfall kan innebära stor risk för översvämning. Vattnet kan ta sig in i huset genom öppningar och otätheter, men också genom baktryck i avloppsledningar. Det går med enkla åtgärder att minska risken för skador i samband med översvämningar.