Länsförsäkringar Fondliv

Om Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Erbjuder pensionssparande inom tjänstepension

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Länsförsäkringar Fondlivs fondtorg bestårav cirka 30 fonder med eget varumärke och cirka 45 externa fonder.

Vår garantiförvaltning är ett komplement till fondtorget för kunder som vill ha en uttalad garanti om att minst få tillbaka sparat belopp. Länsförsäkringar Fondlivs produkter distribueras via länsförsäkringsbolagen och oberoende försäkringsförmedlare.


Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB (publ)
Organisationsnummer 516401-8219
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Styrelse & ledning

Styrelseledamöter

 • Johan Agerman född 1962, ordförande, vd och koncernchef Länsförsäkringar AB. Invald 2017.
 • Fredrik Bergström född 1970, vd Länsförsäkringar Stockholm. Invald 2014.
 • Christian Bille född 1962, vd Länsförsäkringar Halland. Invald 2016.
 • Ulrica Hedman född 1974, vd Länsförsäkringar Uppsala. Invald 2016.
 • Sune Nilsson född 1953, ordförande Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Invald 2015 
 • Olof Wogén född 1958, finanschef Lantmännen. Invald 2012.
 • Anders Östryd född 1953, extern. Invald 2014.

Representanter för medarbetarna

 • Christer Ekehov född 1953, arbetstagarrepresentant SACO. Invald 1995.
 • Thomas Norrman arbetstagarrepresentant FTF. Invald 2013.

Företagsledning

 • Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv
 • Jim Rotsman, chef Produkt
 • Lotta Lewing, chef Försäljning
 • Mattias Nordin, chef Finans och control
 • Susanna Malmsten, chef Utveckling
 • Mats Påhlsson, chef Livservice
 • Marcus Sjöström, chef Akuarieavdelningen

Redogörelse för ersättningar

Länsförsäkringar Fondlivs ersättningssystem

Vår ersättningspolicy fastställdes senast av LFAB:s styrelse den 17 juni 2015 och av Länsförsäkringar Fondlivs styrelse den 8 september 2015.

Läs mer om Länsförsäkringar Fondlivs ersättningsystem