Lärarroller

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar varit med och finansierat inom lärarroller. Just nu pågår inga projekt inom detta område.

2006

Om generativt förhållningssätt och lärande, förskola och skola i samverkan

Mia Maria Rosenqvist, Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, Falun.
Sammanfattning: Enligt förarbetena till nuvarande läroplaner ska innehållet i förskolans och grundskolans verksamheter komplettera varandra. Genom införandet av läroplan för förskolan år 1998 ville regeringen stödja och skapa gynnsamma förutsättningar för utvecklandet av en gemensam syn på barns och ungdomars utveckling och lärande mellan olika yrkesgrupper i förskola och grundskola2. I betänkandet diskuteras undervisningsbegreppet och det framhålls att det inte längre är meningsfullt att förbehålla grundskollärarna rätten att undervisa, man vill ge denna möjlighet även till förskollärare och fritidspedagoger.
Läs hela forskningsrapporten här