Pågående projekt inom klimat och miljö

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar just nu finansierar inom klimat och miljö.

Översvämningsrisker vid svenska kusten: extremsituationer i nutida och framtida klimat
Markus Meier, SMHI

Forskningsprojekt inom Tryggt boende med fokus på anpassning till klimatförändringar"

Forskningsfonden har beslutat att under en treårsperiod finansiera forskningsprogrammen "Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende - lärande från tidigare händelser och samhällsplanering" och "Tryggt boende, klimatförändring och framtida försäkringar: Kunskapsgenerering för framtidsplanering". Vilka är två starka forskningsprogram som ska titta närmare på klimatförändringarna påverkar försäkringsbranschen, kunder och övriga samhället.

Läs mer om programmen