Upplåningsprogram Länsförsäkringar Hypotek

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Benchmark Obegränsad SEK 98,0 3,4 år
Medium Term Covered Note SEK 30 SEK 5,4 3,9 år
Euro Medium Term Covered Note EUR 5 SEK 30,4 4,7 år
Totalt   SEK 133,8  
Nominella värden  per den 30 juni 2017.

Prospekt

Äldre prospekt