Cover pool

Säkerheterna i cover poolen består enbart av privatbostäder, vilket inkluderar villor, bostadsrätter och till en marginell del fritidshus. Utlåningen sker enbart i Sverige och har en god geografisk distribution. All utlåning sker i svenska kronor och all utländsk valuta swappas till svenska kronor.

Länsförsäkringar Hypotek ger information i enlighet med ECBCs "The Covered Bond Label", som är en gemensam standard för ökad transparens i den europeiska marknaden för säkerställda obligationer

Mer information om The Covered Bond Label

Cover pool June 30, 2017

Cover pool SEK 180 341 M
Retail mortgages SEK 172 566 M
Substitute collateral SEK 7 775 M
OC, nominal, current level  33,98%
Weighted average Max-LTV¹ 58,5%
FX-risk 0
Number of loans 337 971
Number of borrowers 150 107
Number of properties 149 895
Average loan size SEK 510 595
Substitute collateral SEK 7 775 M
Swedish covered bonds AAA/Aaa SEK 7 775 M 100%
Swedish government bonds SEK 0 M 0%
Collateral: Private homes only in Sweden
Single-family homes SEK 125 276 M 73%
Tenant-owned apartments SEK 43 578 M 25%
Vacation homes SEK 3 712 M 2%
Total SEK 172 566 M 100%
Weighted average Max-LTV, %, Collateral
Single-family homes 58%
Tenant-owned apartments 59%
Vacation homes 56%
Remaining interest-rate fixing period
0-3 m SEK 116 339 M 67%
3 m -1 yr SEK 994 M 1%
1-3 yrs SEK 37 419 M 22%
3-5 yrs SEK 15 706 M 9%
> 5 yrs SEK 2 108 M 1%
Total SEK 172 566 M 100%
Average seasoning: 58.1 months
0-12 m SEK 33 633 M 19%
12-24 m SEK 26 506 M 15%
24-36 m SEK 22 740 M 13%
36-60 m SEK 26 156 M 15%
> 60 m SEK 63 532 M 37%
Total SEK 172 566 M 100%
LTV-distribution, %, by-start-LTV (ASCB)
0-10% SEK 34 794 M 20%
11-20% SEK 32 184 M 19%
21-30% SEK 29 135 M 17%
31-40% SEK 25 626 M 15%
41-50% SEK 21 536 M 12%
51-60% SEK 16 310 M 9%
61-70% SEK 10 226 M 6%
71-75% SEK 2 755M 2%
Total SEK 172 566 M 100%
Distribution of interest-rate type, %
Floating SEK 117 452 M 68%
Fixed 2 - 5 yrs SEK 41 126 M 24%
Fixed 5 years and more SEK 13 988 M 8%
Total SEK 172 566 M 100%
Interest-payment frequency, %
Monthly SEK 166 424 M  96%
Quarterly SEK 6 142 M    4%
Total SEK 172 566 M  100%
Amortisation, %
Amortisation  SEK 78 735 M 46%
Interest only SEK 93 831 M 54%
Total SEK 172 566 M 100%
Geographic distribution, %
Greater Stockholm SEK 27 565 M 16%
Gothenburg SEK 14 732 M 9%
Greater Malmoe SEK 5 597 M 3%
Southern Sweden SEK 17 175 M 10%
West of Sweden SEK 41 077 M 24%
East of Sweden SEK 39 457 M 23%
North Sweden SEK 26 963 M 16%
Outside Sweden - 0%
Total SEK 172 566 M 100%
Prior ranks, %
No prior ranks SEK 167 935 M 97%
Prior ranks SEK 4 631 M 3%
Total SEK 172 566 M 100%
Impaired loans: None
Dynamic pool: Yes
Credit quality, past due, share of loan volume %
1-30 days SEK 19 M 0.01%
31-60 days SEK 0 M 0,00%
> 61 days SEK 0 M 0,00%
Total SEK 19 M 0.01%
Loan distribution, %
< SEK 500,000 SEK 10 750 M 6%
SEK 500,000-SEK 1 M SEK 29 232 M 17%
SEK 1 M- SEK 1.5 M SEK 36 739 M 21%
SEK 1.5 M - SEK 2.5 M SEK 56 868 M 33%
SEK 2.5 M - SEK 5 M SEK 35 691 M 21%
> SEK 5 M SEK 3 286 M 2%
Total SEK 172 566 M 100%

1) According to the "Maximum LTV (loan-to-value) per property" calculation method defined by ASCB (Association of Swedish Covered Bond Issuers) with indexed values.