Nu lanserar vi Framåtblick Kalmar län

Nu lanserar vi Framåtblick Kalmar län - ett unikt samtalsforum och plattform för lokala och regionala framtidsfrågor. Vårt mål är att skapa en brygga mellan forskning och samhälle och bidra med inspiration för att stärka regionens attraktionskraft.

Tillsammans med Länsförsäkringsbolagens forskningsfond kommer vi återkommande att tillföra viktiga kunskaper i relevanta framtidsfrågor i syfte att stärka den regionen som vi lever och verkar i.

Höstens Framåtblick har tema urbanisering och  arrangeras på fyra orter i länet i september och oktober. Två forskare presenterar sina senaste rön vilket följs av en paneldebatt där näringsliv och kommunrepresentanter diskuterar utmaningar och möjligheter med urbanisering.

Mer om Framåtblick Kalmar län 2017

  

 

 

Har du frågor?

 

Se alla nyheter