Skadeanmälan på webben – nu med fler smarta funktioner för dig som kund

Om du råkar ut för en trafikolycka eller får en skada på bilen och snabbt vill anmäla skadan är det snabbaste alternativet att använda vår skadeanmälan på webben.

Ange på karta var olyckan inträffade

Vi har förbättrat vår digitala skadeanmälan och nu kan du märka ut på en karta var trafikolyckan inträffade eller vart skadan uppstod.

Skissa hur olyckan eller skadan uppstod

När du använder skadeanmälan på webben har du möjligheten att skissa upp händelseförloppet som ledde fram till skadan. Du kan enkelt ange på skissen hur du blev påkörd eller om du kanske har backat in i en stolpe i ett garage. Det enkla skissverktyget hjälper dig att skapa en realistisk bild över händelsen. Bilden sparas sedan i din skadeanmälan.

Bifoga foton, polisanmälan eller annan dokumentation

Ett bra sätt att dokumentera skadan är att ta bilder med din mobiltelefon. Bilderna kan du sedan bifoga i din skadeanmälan till oss. Även en polisanmälan eller annan dokumentation som kan vara relevant i ditt skadeärende.

Uppdatera en redan anmäld skada

Har du missat några uppgifter i din redan inskickade anmälan? Då kan du själv uppdatera och komplettera din anmälan i efterhand.

– Förutom att våra kunder nu på ett enkelt och bra sätt kan anmäla och komplettera sin skadeanmälan, så kan vi på Länsförsäkringar Jämtland använda statistiken när vi samarbetar med kommuner och andra myndigheter för att påverka åtgärder i den lokala trafikmiljön – för att förbättra korsningar och andra olycksdrabbade vägar eller områden, säger Mikael Godén som arbetar med motorskador hos Länsförsäkringar Jämtland.

Profilbild för Mikael Godén

Mikael Godén

Motorskador
Östersund

Se alla nyheter