Vanliga frågor & svar

 • Är du kund hos oss kan du vara lugn. Vi får reda på det!

  Ställa på ditt fordon
  Ska du ställa på ditt fordon ska du meddela Transportstyrelsen detta. Transportstyrelsen skickar sedan information till oss och vi ger ditt fordon samma omfattning som du hade tidigare.

  Nytt försäkringsbrev skickas till dig.

  Ställa av ditt fordon
  När du ställer av ditt fordon meddelar du det till Transportstyrelsen som skickar information till oss. Har du halv- eller helförsäkring ändras din försäkring till en Avställningsförsäkring. Avställningsförsäkring innehåller skydd för brand, glas, stöld, rättsskydd och vagnskada. Har du enbart trafikförsäkring läggs försäkringen och beviset vilande. Nytt försäkringsbrev skickas till dig.

  Sälja fordonet
  När du säljer ditt fordon meddelar du det till Transportstyrelsen som informerar oss om ägarbytet. Vi noterar det datum som ägarbytet har genomförts.

  Däremot väntar vi först åtta dagar med att annullera försäkringen, om du har köpt ett nytt fordon som du vill försäkra.

 • Nej.

 • Små drömmar räknar vi att man kan nå med ett sparande på max två år och kopplas till sparkonto. Du kan knyta ett sparmål till vart och ett av dina sparkonton. Stora drömmar är längre än två år och kopplas till ett sparande på ISK-konto.

 • Efterlevandeskydd fungerar olika beroende på vilken typ av pensionssparande du har. Generellt innebär det att dina pensionspengar tillfaller dina förmånstagare, det vill säga närstående, när du avlider. Har du inget efterlevandeskydd tillfaller dina pensionspengar andra sparare.

  Vill du veta hur ditt förmånstagarförordnande ser ut, alltså vem eller vilka som får dina pensionspengar när du dör, ber vi dig kontakta oss så skickar vi information.

 • Det är inte säkert att du kan göra ändringar efter att du börjat ta ut din pension, därför är det bäst att se över dina behov och göra ändringar innan det är dags för utbetalning.

  Är du osäker, kontakta din rådgivare.

 • Ja, det går oftast bra. Som kund hos oss får du ett utbetalningsbrev innan du går i pension. Där har du oftast möjlighet att göra ett val. Tänk på att vissa förändringar kan medföra en hälsoprövning, som måste godkännas för att du ska kunna göra den ändring du vill.

 • Ja, det går ofta bra. Om det gäller tjänstepension kan du behöva godkännande från din arbetsgivare.

 • Ja, det är oftast inga problem. Kontakta din rådgivare för att få reda på vad som gäller just dig.

 • Du måste ha fyllt 61år för att kunna påbörja utbetalning av den allmänna pensionen, men både privata- och tjänstepensioner kan generellt betalas ut från det att du har fyllt 55 år. Dock varierar detta beroende på vilket avtalsområde du tillhör.

  Vill du starta din pensionsutbetalning innan ordinarie pensionsålder kan du kontakta oss omkring två eller tre månader innan önskat startdatum.

 • Omkring två till tre månader innan ordinarie pensionsålder skickar vi ut en blankett där du anger till vilket bankkonto du vill ha dina pensionsutbetalningar. Blanketten ska skrivas under och postas till oss. Senast den 15:e i månaden innan den första utbetalningsmånaden vill vi ha denna blankett.

  Kontakta oss om du saknar blankett så skickar vi en sådan.  

 • Nej, du får hem ett brev inför utbetalning med information om vad som gäller och vilka val du kan göra.

 • Generellt drar vi 30 procent skatt. Vill du betala en högre skattesats kan du kontakta oss alternativt uppge det på blanketten du får hemskickad inför din första utbetalning.

  Är pensionen från oss din huvudsakliga inkomstkälla får vi automatiskt information från Skatteverket om vilken skattesats som ska dras på dina utbetalningar.

  Hos Skatteverket hittar du mer information om vad som är bra att tänka på kring skatt.

 • Om du har frågor kring dina erbjudanden och återbetalningar kan du mejla Wrapp till support@wrapp.com

 • Det är säkert att ansluta sig till Wrapp. Wrapp är PCI-certifierade, det innebär att de följer säkerhetsstandarden enligt regelverken för hantering av kortdata. Wrapp lagrar också kunddata enligt personuppgiftslagen, PUL.

 • Bankkort med nytt kortnummer behöver du ansluta igen i Wrapp-appen. Du tar samtidigt bort ditt tidigare bankkort.

  När det gäller giltighetstiden på det nya kortet behöver du inte göra någonting.

 • Om pengarna inte kommit in på ditt konto senast fem bankdagar efter inköpet, kontakta Wrapp genom att mejla till support@wrapp.com

 • Om du vill avsluta anslutningen av ditt bankkort tar du antingen själv bort ditt bankkort i appen eller kontaktar Wrapp genom att mejla till support@wrapp.com

 • Ja, det går bra att använda både butikens bonuskort och samtidigt utnyttja ett erbjudande från Wrapp.

 • Nej, du måste själv ta bort ditt spärrade bankkort i appen och ansluta ditt nya bankkort.

 • När återbetalningen är gjord och pengarna satts in på ditt privatkonto ser du texten "Wrapp; inköpsställe" på ditt kontoutdrag.

 • När du ansluter ditt bankkort till Wrapp godkänner du att Länsförsäkringar Bank AB lämnar ut din transaktionsinformation till Wrapp för det kort du anslutit, så som butik, butiksort, belopp och köpdatum. Wrapp använder informationen till att skapa intressanta erbjudanden till dig efter ditt köpmönster. Exempelvis kan en butik rikta ett erbjudande till personer som spenderar en viss summa inom en viss kategori. Informationen är avpersonifierad och hanteras enligt personuppgiftslagen. Wrapp har ingen rätt att dela eller sälja informationen vidare.

 • Vi har haft fler störningar än normalt den senaste tiden. Det är förstås inte acceptabelt att våra system krånglar och det är vår högsta prioritet att lösa situationen.

  En orsak till störningarna är att vi gör stora utvecklingsarbeten i våra digitala tjänster just nu. Dessbättre är störningarna oftast kortvariga och det räcker vanligtvis med att försöka igen en stund senare.

  Problemen innebär endast att det stundtals inte går att nå vissa tjänster.

  Vad gör ni åt det här?
  Vi har satt högsta prioritet på frågan. När störningarna uppstår ska vi snabbt lösa dem men framför allt ta hand om grundorsakerna så att de inte kommer igen.

  Kan ni garantera att problemen inte fortsätter?
  Det går inte att garantera att tekniska system alltid ska fungera, men vi kan garantera att det är högsta prioritet för oss att säkra att ha stabila digitala tjänster för våra kunder.

  Varför får vi inte information direkt när störningarna inträffar?
  Oftast är det så kortvariga störningar att de har hunnit bli lösta innan vi hunnit informera. Är det större störningar som sträcker sig över längre tid så informerar vi vanligtvis på webbplatsens inloggningssida och i appen.

 • För de små drömmarna ser du hur stor del av ditt mål du har lyckats spara till. För de stora drömmarna ser du dessutom sannolikheten för att du skall nå ditt mål på utsatt tid med det sparandet/de fonderna/de innehaven du har idag.

 • En sannolikhet på 70 procent eller mer bedömer vi på Länsförsäkringar som bra.

 • Sannolikhetsvärdet beskriver hur troligt det är att du når ditt sparmål på den tid du satt för ditt mål. Hög sannolikhet är just en sannolikhet och ingen garanti.

 • Sannolikheten att nå sitt sparmål påverkas av tiden du satt för målet, det belopp och värde du har på ditt ISK, vilka fonder/värdepapper du har och storleken på ditt löpande fondsparande månadsvis.

 • Du kan spara mer varje månad, göra extra insättningar då och då, ändra tiden eller summan för ditt sparmål eller välja andra fonder.

 • Ja, du kan ändra och sätta en egen risknivå.

 • Just nu pågår det tyvärr ett försök till att lura våra kunder. Det har skickats ett sms som ser ut att komma från oss som ber dig att aktivera ditt kort.

  Det är ett försök till att komma åt dina kortuppgifter. Släng meddelandet och klicka inte på länken.

  Vi ber dig aldrig att uppdatera känsliga uppgifter via SMS.

  Så här kan meddelandet se ut


  Har du råkat fylla i dina kortuppgifter?
  Spärra kortet så fort du kan. Läs mer om hur du gör det här: Spärra kort

 • Vi har valt att börja med nya ISK, men planerar att utveckla sparmål även för befintliga ISK till kommande uppdatering av tjänsten.

 • Den som avser byta boende närmaste året kan välja tremånaders räntebindning eftersom det annars kan utgå ränteskillnadsersättning som ska betalas om lån måste lösas i förtid när bostaden säljs.

 • Den som känner oro för hushållsekonomin när räntan stiger kan ha en större del av sina bolån med längre räntebindning eftersom det gör hushållets ränteutgift mer förutsägbar. 

 • Är inkomsten ungefär lika stor varje månad? Är utgifterna ungefär lika stora varje månad? Är det stora eller mer snäva marginaler i privatekonomin?
  • Hushåll som har stabila inkomster och utgifter med goda marginaler påverkas inte i så hög grad av en förändrad ränteutgift. Sådana hushåll, som alltså kan ta en något större risk vad gäller ränteförändringar, kan ha en större andel bolån med tremånaders ränta eftersom kort räntebindning historiskt har gett en lägre ränteutgift än längre räntebindningsperioder. Tremånadersränta skapar flexibilitet genom att en annan räntebindning kan väljas vid senare tidpunkt och lånet kan lösas utan att ränteskillnadsersättning måste betalas.

  • Hushåll som har mer varierande inkomster och utgifter eller med mindre marginaler påverkas i högre grad av förändrade ränteutgifter. Sådana hushåll kan räntebinda en del av lånebeloppet för att få mer förutsägbara ränteutgifter. Om ett lån med längre bindningstid än tre månader ska lösas i förtid  får hushållet betala en kostnad för detta. Denna kostnad kallas ränteskillnadsersättning.  
 • Fördelen med att dela upp lånebeloppet är att det ger möjlighet att välja olika räntebindning på de olika lånen

  Genom att ha olika räntebindning sprider du dina risker på grund av att din ränta kommer att bestämmas vid olika tidpunkter

  Även om du vill ha samma räntebindning idag på hela lånebeloppet kan det vara bra att dela upp lånebeloppet på flera lån. Detta för att göra det möjligt att vid framtida villkorsförändringstillfällen kunna välja olika räntebindning.

 • Länsförsäkringars generella rekommendation är att lånebeloppet delas upp i flera lån.

 • Mina sidor kommer du till när du loggar in på lansforsakringar.se. Där hittar du alla dina engagemang hos Länsförsäkringar, exempelvis konton, pension och försäkring.

 • Swish hittar du under Överföringar i menyn eller i den Personliga menyn längst upp på sidan under ditt namn eller initialer.

 • BankID hittar du på startsidan eller i den Personliga menyn som du hittar längst upp på sidan under ditt namn eller initialer.

 • Hos Länsförsäkringar kan du vara trygg i att vi dagligen arbetar för att dina kortuppgifter hålls säkra. Men i vår digitala värld där du enkelt kan köpa saker över internet eller när du är på resa finns det risker som är värda att känna till och saker du själv kan göra för att minska risken att dina kortuppgifter hamnar i orätta händer.

  Läs våra råd för hur du kan tänka vid köp med kortet eller uttag
  Säkra kortbetalningar

  Vi har även funktioner i appen och på mina sidor där du kan spärra ditt kort för internetköp eller regionspärra kortet så att det bara fungerar i valda delar av världen..
  Läs mer om regionspärr

 • Klicka på den Personliga menyn som ligger överst på sidan, välj Swish.

 • Du som redan är kund hos oss kan börja spara i Länsförsäkringar Global Hållbar när du loggar in på internetbanken. Är du inte kund ännu är du välkommen in på något av våra kontor så hjälper vi dig att komma igång. Du kan också skicka ett meddelande till oss så kontaktar vi dig.

  Global Hållbar kan även tecknas via Avanza och Nordnet. 

 • Första gången du loggar in får du välja mellan olika alternativ och kan då välja att logga in som Privat eller som Företag. Om du redan loggat in en gång kommer ditt senaste val att vara förvalt. Om du vill logga in på ett annat sätt klickar du på "ändra" för att få fram alla alternativ igen.  

 • Vi har haft en film och en nyhet här på webbplatsen där vi berättar om nya Mina sidor. Information fanns också när man loggade in.  

 • Den personliga menyn hittar du hittar längst upp på sidan under ditt namn eller dina initialer.

 • Klicka på den personliga menyn överst på sidan. Frågorna finns att besvara under flikarna Mina uppgifter, Betala, Spara och Låna. Svara på frågorna i alla flikar eller kontrollera om uppgifterna som finns där är aktuella.

 • Det kan bero på att din webbläsare inte är uppdaterad. Uppdatera till en senare version eller prova med en annan webbläsare.

 • Av säkerhetsskäl går det inte att vara inloggad i appen samtidigt som på Mina sidor.

 • Mina sidor fungerar bäst i senaste versionen av Chrome, Firefox, Edge och Safari. De fungerar även i Internet Explorer 11. Mina sidor kan fungera även i andra operativsystem och webbläsare än de vi rekommenderar. Väljer du att använda dessa kan vi tyvärr inte ge dig support eller garantera att alla tjänster fungerar. 

 • Den tekniska utvecklingen går fort och genererar ständigt nya lösningar. Vi vill kunna erbjuda er lösningar och tjänster som är enklare att använda och motsvarar era förväntningar – och förhoppningsvis överträffar dem.  Vi satsar på innovation och håller oss i framkant inom den digitala utvecklingen och att göra om Mina sidor är en del i det arbetet. Om du känner att det är svårt att hitta, ta gärna en stund att klicka runt och bekanta dig med det nya utseendet. 

 • Det nya utseendet, funktionerna och dess placering har utvecklats i samarbete med er, våra kunder. Ett urval av kunder i olika åldrar, med olika datorvana, har utifrån sina egna behov hjälpt till att utforma Mina sidor från start och under arbetets gång. Vi har med detta som grund tagit fram den lösning som passar flest användare. Om du vill dela med dig av dina åsikter och önskemål kan du mejla oss.

  tycktill@lansforsakringar.se

 • I Mina sidor finns det fler funktioner än i appen.  Appen fokuserar på att förenkla din vardag, som till exempel kolla saldot, betala räkningar, använda Månadskollen eller hitta ditt försäkringsnummer. Eftersom att banksidorna på Mina sidor inte fungerar lika bra i mobilen som i datorn ännu, kan det vara enklare att använda appen för enklare bankärenden. Eftersom vår app är så omtyckt kommer vi att fortsätta satsa på och utveckla den med ambitionen att även fortsättningsvis leverera Sveriges bästa mobilapp.

 • Det kan bero på inställningar i webbläsaren om du har Internet explorer. 

  Så ändrar du inställningarna

 • Vi har en hög lägsta nivå när det gäller hållbarhet som gäller för alla våra fonder och det kommer vi fortsätta att ha. Men hållbara investeringar är ett område som utvecklas mycket snabbt och där förväntningarna på oss som investerare ökar hela tiden. Därför väljer vi nu att utveckla en av våra största fonder till en ny nivå. Det här är den första fonden som vi utvecklar på det här sättet men vår förhoppning är att vi kommer kunna göra liknande förändringar för flera av våra aktivt förvaltade fonder framöver.

 • Precis som flertalet av Länsförsäkringars övriga fonder så kommer den här fonden att utesluta bolag där intäkterna från utvinning av kol eller kolkraft överstiger 20 procent av omsättningen. Men det är fortfarande svårt att hitta energibolag som inte har någon del av sin verksamhet inom fossila bränslen (olja, kol och gas). Vi vill inte utesluta hela energisektorn. Det innebär att fonden kan investera i bolag med verksamhet inom fossila bränslen under förutsättning att bolagen prioriterar miljö och hållbarhet.

  Fondens investeringar överensstämmer även med det så kallade två graders-målet. Målet om två grader har under flera år förts fram som den gräns för vilken jordens uppvärmning måste hållas inom för att vi ska klara utmaningarna med klimatförändringarna. I det avtal som tecknades vid klimatmötet i Paris 2015 konstaterades också att uppvärmningen behöver hållas väl under 2 grader.

  En del i anpassningen till 2 graders-målet är att finanssektorn behöver ändra sitt sätt att investera, till exempel med mindre investeringar i fossila bränslen och mer investeringar i energieffektivisering och förnyelsebar energi. Genom globala gemensamma initiativ har man under de senaste åren tagit fram riktlinjer (index) för hur investeringar behöver se ut för att överensstämma med två gradersmålet. Investeringarna som görs i Global Hållbar överensstämmer med dessa riktlinjer och vartefter energisektorn förändras kommer även fondens investeringar i den sektorn att göra det.

  * Gruvbolag och energibolag vars omsättning från förbränningskol överstiger 50 procent av omsättningen.

 • Alla våra fonder investerar utifrån principer för ansvarsfulla investeringar, viket innebär att vi utesluter de bolag som vi bedömer är de värsta ur ett hållbarhetsperspektiv och därtill använder vårt ägande till att påverka bolag att ta ansvar för hållbarhetsfrågor. Det kommer vi även göra i den här fonden men i Global Hållbar väljer vi inte bara bort bolag och påverkar bolag utan vi väljer även in bolag utifrån hur hållbara de är.

  De bolag som väljs in är de som prioriterar och utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Förvaltaren tar hänsyn både till förväntad avkastning och till hållbarhetsarbete när man väljer vilka bolag fonden ska investera i.

 • Nej

 • Flera andra aktörer på marknaden erbjuder hållbarhetsfonder men vad som menas med en hållbarhetsfond kan definieras på olika sätt. Vissa erbjuder så kallade best in class-fonder där förvaltaren enbart investerar i de bolagen som har högst hållbarhetsrating. Hur bra bolagen är på hållbarhet är då viktigare än hur de är värderade och därmed vilken avkastning som investeringen kan ge.

  Andra har valt att definiera en hållbarhetsfond som en fond där hållbarhet är en integrerad del i investeringsbesluten. I dessa fonder tar förvaltaren hänsyn till både bolagens värdering och hållbarhetsarbete i valet av bolag fonden investerar i. Det är även den definitionen som gäller för Länsförsäkringar Global Hållbar.

 • När vi pratar hållbarhet menar vi det som brukar kallas ESG, det vill säga miljö (Environment) , sociala faktorer (Social) och bolagsstyrning (Governance). Inom miljö kan det handla om att bolagen minskar sina utsläpp och sin påverkan på miljön, att de bidrar till energieffektivisering och omställning till förnyelsebar energi. Sociala faktorer inkluderar till exempel mänskliga rättigheter och goda arbetsförhållanden i hela värdekedjan. Bolagstyrning omfattar god affärsetik för att förhindra korruption och att ha bolaget har policyer och risksystem på plats för att hantera hållbarhetsrisker. I bolag med god bolagsstyrning prioriteras hållbarhetsfrågorna av bolagets styrelse och högsta ledning. Bolag som har en god bolagsstyrning är ofta också framstående inom miljö och sociala frågor.

  Vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast skiljer sig åt mellan olika typer av bolag och marknader. För ett läkemedelsbolag kan det handla om att arbeta för att grupper som saknar tillgång till läkemedel får det eller hur bolaget hanterar kemikalier och vatten. I ett telekombolag kan den viktigaste frågan istället vara integritetsfrågor och hantering av kunduppgifter. I ett detaljhandelsföretag är goda arbetsvillkor en viktig fråga.

 • Var extra uppmärksam på falska meddelanden på Facebook. Just nu pågår försök till bedrägerier via Facebook där du blir kontaktad på Messenger från någon på din vänlista.

  Ge aldrig ut personliga inloggningsuppgifter eller koder till din säkerhetsdosa eller internetbank. Koderna kan användas av bedragaren för att logga in och ta ut ett mobilt BankID i ditt namn. Därefter kan bedragaren till exempel registrera en ny swishanslutning och/eller genomföra betalningar/överföringar. Din säkerhetsdosa är personlig och kan endast användas kopplat till ditt personnummer.

 • Beloppet du ska amortera beräknas på din totala skuld i din bostad och gäller för dig som tar ett nytt bolån eller utökar dina befintliga bolån.

  • Om belåningsgraden är över 70 % av värdet på din bostad måste du amortera 2 % per år på den totala skulden.
  • Om belåningsgraden är mellan 50-70 % måste du amortera 1 % per år på din totala skuld.
  • Om belåningsgraden är 50 % eller lägre finns inget lagkrav att amortera men vi rekommenderar alltid att du amorterar.
  • Om du utökar dina befintliga lån med ett så kallat tilläggslån, ska du amortera enligt de nya amorteringskraven, eller maximalt inom 10 år.
 • Du får ersättning från din hemförsäkring om du inte hinner med ditt flyg eller tåg på grund av exempelvis hastigt uppkommet oväder, trafikolycka, flygstrejk eller andra oförutsägbara händelser under din resa från Norden eller hemresa till Norden.

  Om du får besked (via media eller resebolaget) innan avresan från bostaden om att det finns risk för inställda flyg eller tåg på grund av snöstorm eller strejk får du inte ersättning från din hemförsäkring. Då måste du kontakta ditt resebolag för att se status på flyg- eller tågresan.

  Mer ersättning med tilläggsförsäkring Utökat reseskydd

  Har du utökat reseskydd som tillägg i din hemförsäkring kan du få ersättning för förseningar på resan.

  • Har du påbörjat resan och flyget blir inställt eller försenat mer än åtta timmar får du 1 000 kronor. Blir du försenad mer än 36 timmar får du 2 000 kronor till. Högsta ersättningen är 3 000 kronor per person.
  • Du får 1 000 kronor om ditt bagage är försenat till resmålet mer än åtta timmar, efter 36 timmar får du 1 000 kronor till.
  • Du får ersättning om du måste avbeställa din resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Om du avbokar resan på grund av andra orsaker får du ingen ersättning.

  Mer om ditt reseskydd

  Hur gäller det extra försäkringsskyddet för bank- och betalkortet?

  Det gäller när du har betalat minst 75 procent av resan med ditt bank- eller betalkort. Ersättningarna är samma som om du har utökat reseskydd.  Du har också möjlighet att reklamera kortköpet.

  Hur reklamerar jag ett kortköp?

 • Du väljer om du vill signera ditt kortköp med Mobilt BankID eller med en engångskod som skickas via SMS.

 • Funktionen kontaktlösa betalningar kan du slå av och på i appen, klicka på Hantera köpspärrar eller i internetbanken, gå in under Kortfliken och menyn Inställningar. Efter att du slagit på eller av funktionen behöver du göra ett vanligt kortköp eller uttag med chip och pinkod för att ändringen ska slå igenom.

 • Det kallas för ett tilläggslån och det ska amorteras enligt de nya amorteringskraven. Det finns möjlighet att amortera tilläggslånet på maximalt 10 år.

 • På grund av ett tekniskt fel hos Upplysningscentralen kan du ha fått ett brev om att Länsförsäkringar beställt en bevakningstjänst på ditt företag. Upplysningscentralen kommer att kontakta dig som fått det felaktiga brevet.

 • Vid aktiehandel får du betala en courtageavgift. Avgiften är samma som för aktiehandelstjänsten, 0,09 %.

  Vid fondsparande är förvaltningsavgiften samma som för direktsparande i fonder.

 • Då gäller de gamla reglerna och du berörs inte av de nya amorteringskraven.

 • De gäller alla som tar ett nytt bolån eller som utökar sina befintliga lån.

 • Det som avgör är när du skrivit under köpekontraktet. Om du skriver under kontraktet före den 1 juni berörs du inte av de nya amorteringskraven.

 • Om dina bolån är tagna före den 1 juni i annan bank och du sedan flyttar dem till oss utan att utöka lånen får du behålla de amorteringsvillkor som du hade i den andra banken. 

 • De nya kraven på amortering börjar gälla från 1 juni 2016.

 • Dina befintliga bolån hos oss påverkas inte av de nya amorteringskraven.

 • Vi har valt det antalet då det brukar räcka till för de flesta sparare.

 • Utifrån tiden du väljer för ditt sparmål framgår vilken risk som är lämplig. Ju längre tid du vill spara för att nå målet, desto större andel av ditt sparande kan då placeras i fonder med högre risk, som aktiefonder.

 • Nej inte just nu

 • Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie.

 • Just nu finns det bara i appen.

 • Det en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder. 

 • Vi samarbetar med DNB vad gäller utlandsbetalningar. Normalt räcker det med att uppge Länsförsäkringars BIC/SWIFT-adress ELLFSESS, men om den utländska avsändarbanken kräver uppgift om vår täckningsbank så är deras BIC/SWIFT-adress DNBANOKK.

 • Du hittar ditt bankkontonummer i IBAN-format i internetbanken genom att välja aktuellt konto och gå in under "Kontoinformation". Du kan också kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Ditt clearingnummer är de fyra första siffrorna i ditt kontonummer. Tänk på att du kan ha olika clearingnummer för olika konton.

 • Vill du vara säker på att pengarna inte försvinner på vägen kan du kontrollera om mottagaren använder ett 90-konto.

  Det betyder att organisationen har granskats av Svensk Insamlingskontroll, där ett av kriterierna är att de ekonomiskt ansvariga inte har betalningsanmärkningar.

  Om du skickar pengar till en organisation som har betalningsanmärkningar riskerar pengarna att aldrig komma fram till de som behöver pengarna. 

  Läs mer om Svensk Insamlingskontroll

 • Sparar du i IPS eller privat pensionsförsäkring blir du dubbelbeskattad. 

  Att spara långsiktigt är lika viktigt som tidigare. Vi rekommenderar att du byter till ISK, investeringssparkonto - ett flexibelt och enkelt sparande där pengarna dessutom redan är beskattade när du väljer att ta ut dem. Andra alternativ är att teckna en kapitalförsäkring eller att löneväxla.

 • Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln.

  • Ta hand om skadade personer.
  • Larma polis och räddningstjänst via SOS 112.
  • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis genom informationen i din GPS.
  • Markera olycksplatsen så att jägare som söker djuret hittar rätt.
 • Regnoväder gör att risken för översvämning i garage, källare och bostadshus ökar kraftigt. Med enkla åtgärder går det att minska risken för skador i samband med översvämningar.

  • Bryt strömmen i källaren
  • Flytta fuktkänsliga saker från källaren
  • Pumpa eller ös ut vattnet så fort som möjligt
 • Är du kund hos oss påverkas du inte av några förändringar då vi redan följer den gemensamma betalmarknadens lagstiftning för SEPA-betalningar.

 • Slutdatum för när SEPA ska vara genomfört är fastställt i europeisk lagstiftning kallad SEPA end date regulation (förordning 260/2012). Förordningen innehåller krav på banker och bankkunder som betalar i euro inom och mellan de 33 länder som ingår i den gemensamma betalmarknaden. Förordningen innebär att nationella betalningsprodukter i euroländerna ska bytas ut mot SEPA-anpassade tjänster senast den 1 februari 2014 (med vissa undantag för nischprodukter).

  Vissa tillkommande krav ska vara uppfyllda senast under 2016. Eftersom Sverige inte har euro som valuta måste vi byta ut våra nationella betalningsprodukter i euro senast den 31 oktober 2016.

 • SEPA (Single Euro Payments Area) drivs bankgemensamt och baseras på politiska krav som stöttas av EU och har som syfte att skapa en gemensam marknad för eurobetalningar i Europa. Alla EU/EES-länder, Monaco, Schweiz och San Marino ingår i SEPA.

  SEPA samverkar med betaltjänstdirektivet Payments Services Directive (PSD). Det handlar framförallt om kundernas rättigheter och bankernas skyldigheter som exempelvis krav att tydligt informera kunderna om priser och villkor för betalningarna.

  Bankerna samordnar sig genom European Payments Council (EPC) och driver där arbetet med att göra verklighet av visionen om ett gemensamt betalområde i Europa. Bland annat sker där regelbundna uppdateringar av produktregelverken för SEPA-betalningar.

 • Denna gång kommer det ifrån någon som utger sig för att vara Länsförsäkringar och som vill ha kortuppgifter. Det är viktigt att inte klicka på några länkar, svara eller lämna ut någon information. Det förekommer också mejl som vid första anblicken ser ut att komma ifrån Skatteverket, CDON och Elgiganten men som i själva verket innehåller skadlig kod, en så kallad trojan. Öppnar du bilagan som följer med mejlet så kan den skadliga koden installeras om du använder en dator med Windows.

  Har du fått ett mejl som du är misstänker är från bedragare, ta bort det direkt utan att svara på det eller klicka på några länkar.

  Falskt mejl

 • Var extra uppmärksam på falska mejl, sms och kundundersökningar där bedragare utger sig för att företräda Länsförsäkringar eller andra företag.

  De försöker få kunder att lämna ut personliga uppgifter om sina bankkort och inloggningsuppgifter. I meddelandena uppmanas du också ofta att klicka på länkar som finns bifogade.

  Klickar du på länken installeras ett virus som infekterar datorn med en så kallad trojan. Har du fått ett mejl eller sms som du är misstänker är från bedragare, ta bort det direkt utan att svara på det eller klicka på några länkar.

 • När du har bekräftat din beställning kan du direkt följa vad som händer under avsnittet Transaktioner. Från att beställningen är registrerats, när andelar har sålts i fonderna du vill byta från, till dess att vi har köpt andelar i fonderna du vill byta till. Själva beställningen finns inte kvar på Mina sidor. Om det är viktigt för dig att spara beställningen kan du gör en skärmdump innan du bekräftar fondbytet. Hör du av dig till oss kan vi söka upp din beställning i våra interna system.

 • Det kan vara möjligt om du har 20 fonder och till exempel byter bort två fonder mot två nya. Då har du handlat med 22 fonder, men har sammanlagt 20 fonder när bytet är klart. Du måste dock använda avancerat fondbyte.

 • Vi rekommenderar att du går in under "Avancerat fondbyte", väljer "Byt allt" i den aktuella fonden och lägger det i valfri fond.

 • Fördelningen i procent visas i hela tal. Om fondinnehavet är mindre än 0,5% av hela portföljen avrundas det till 0%. Det kan också bli 0% procent "kvar" om övriga fondinnehav har en decimal som avrundas uppåt. Till exempel om du har tre fonder, varav ett utgör 96,6 procent och ett annat 2,6 procent, och det tredje 0,8 procent. Då blir summan av de två första till 100 procent (97 + 3) och det tredje blir 0 procent. Det andra scenariot kommer att rättas.

 • Här kan du göra byten som inte fungerar att göra när du väljer alternativet "Välj ny fördelning i procent". Det kan det till exempel vara möjligt att byta under pågående handel. Du kan sälja en fond i taget, vilket gör att du kan sälja ett litet innehav, eller en viss del av en fond, till exempel byta bort halva innehavet. Här kan du även handla med upp till 20 fonder.

 • Här väljer du hur du vill att innehavet ska fördelas mellan olika fonder i procent. Du kan välja detta alternativ om du har upp till 10 fonder. Detta passar om du vill ändra fördelningen mellan fonderna du har utan att byta bort någon fond eller om du vill vill byta ut fonder och välja ny fördelning i procent. Det är ett enkelt sätt att ändra bland fonderna om du ser ditt sparande som en fondportfölj.

  Här väljer du hur du vill att innehavet ska fördelas mellan olika fonder i procent. Du kan välja detta alternativ om du har upp till fonder. Detta passar om du vill ändra fördelningen mellan fonderna du har utan att byta bort någon fond eller om du vill vill byta ut fonder och välja ny fördelning i procent. Det är ett enkelt sätt att ändra bland fonderna om du ser ditt sparande som en fondportfölj.

 • Du kan ha andelar i som mest 20 fonder och kan nyspara i högst 10 fonder. Om du vill att dina kommande inbetalningar och ditt innehav ska speglavarandra kan du därmed välja upp till 10 fonder.

  Du kan byta fonder på olika sätt på Mina sidor och om du har upp till 10 fonder kan du använda "Välj ny fördelning i procent". Har du över 10 fonder väljer du "Avancerat fondbyte".

 • Den här tiden på året är det många som eldar i trädgården och risken för gräsbränder är som störst innan det nya gräset fått fart.

  • Elda inte när det blåser hårt.
  • Håll avstånd.
  • Vattna en skyddszon på två meter kring brasan.
  • Ha vatten i närheten – dra fram trädgårdsslangen.
  • Släck ordentligt när du eldat klar. Kratta ut glöden och dränk den med vatten och vattna marken runt brasan.
       
 • Det går att utöka giltighetsområdet. Kontakta oss i god tid så hjälper vi dig.

 • Om du råkar ut för en ersättningsbar skada och har Båtförsäkring MAX får du avbrottsersättning med 250 kronor per dag i upp till 30 dagar under perioden 1 maj – 30 september.

 • Utrustning ska vara fast monterad eller inlåst. Stjäls instrument ur snabbfästen eller saker förvarade under kapell riskerar du att ersättningen minskas.

 • Alla båtar bör ha en brandsläckare ombord. Båtar med över 20 hästkrafter eller utrustning för till exempel matlagning ska ha godkänd två-kilos handbrandsläckare ombord. Har man inte det kan ersättningen vid brandskada minskas.

 • Vill du hyra ut måste du teckna tilläggsförsäkring som gäller med en extra självrisk på 3 000 konor. Notera att försäkringen inte gäller om hyrestagaren försvinner med båten eller orsakar skadegörelse.

 • Försäkringen gäller på samma sätt för vännen som för dig.

 • Hemförsäkringen ersätter endast stöld av personlig lösegendom som du har med dig när du är ute och reser. Den gäller alltså inte för kvarlämnad egendom i båten när den ligger förtöjd i hemmahamnen.

 • Vi reparerar din båt till det skick den var innan skadan. Skulle skadan vara så stor att kostnaden överstiger värdet på båten ersätter vi båtens marknadsvärde, högst försäkringsbeloppet.

 • Den 12 februari sänkte riksbanken sin styrränta till minusnivå: -0,10 procent. 

  Vi har inte för avsikt att införa negativa räntor eller avgifter på inlåningskonton för våra privatkunder i nuläget.

 • Har du flera kontaktlösa kort i din plånbok, till exempel kort för lokaltrafik, inpasseringskort och andra bankers kontaktlösa kort så kan köpet nekas då terminalen inte kan läsa av fler än ett kontantlöst kort åt gången. Ta då ur det kort du ska använda, eller ha korten på varsin sida i plånboken.

 • Ibland förekommer det att butiker väljer att inte kontrollera saldot på ditt konto för att snabba upp betalningen, vilket gör att vi som bank inte omedelbart vet om ditt köp. Vi redovisar dina köp på kontot så snart vi får information om ditt köp från butiken.

 • Ja, kontaktlösa betalningar är lika säkra som kortbetalningar med chip. Du kan göra kontaktlös betalning under 200 kronor utan att slå din pinkod. Som en extra säkerhet kommer du emellanåt bli ombedd att knappa in din pinkod eller göra ett vanligt köp med chip och din kod, även för köp under 200 kronor. Vid köp över 200 kronor knappar du alltid in din pinkod när du "blippar".

  Om du tappar bort ditt kort eller om det blir stulet är det viktigt att spärra det så snabbt som möjligt. Upptäcker du att någon obehörig har använt kortet ska du spärra det och dessutom göra en reklamation. Kom även ihåg att göra en polisanmälan. Läs mer på vår hemsida hur du ska göra för att spärra ditt kort.

 • Nej, du måste först göra ett köp eller kontantuttag och använda din pinkod, sedan kan du "blippa", göra kontaktlösa betalningar.

 • Du kommer att få bankkortet med möjlighet till kontaktlösa betalningar när det är dags att byta ut ditt nuvarande kort, se giltighetstiden på kortets framsida. Vill du byta ut ditt kort tidigare så beställer du ett ersättningskort i mobilappen eller i internetbanken.

 • Har du ett bankkort med symbolen på framsidan av ditt kort så kan du göra snabba och enkla kontaktlösa betalningar i betalterminaler som kan ta emot kontaktlösa betalningar.

 • Du kan göra kontaktlösa betalningar oavsett belopp. Småköp under 200 kronor kan du "blippa" utan att knappa in din pinkod och vid belopp över 200 kronor knappar du även in din pinkod. Som en extra säkerhet kommer du emellanåt bli ombedd att knappa in din pinkod eller göra ett vanligt köp med chip och din kod även för köp under 200 kronor.

 • Du kan göra kontaktlösa betalningar i affärer och butiker som har betalterminaler som kan ta emot kontaktlösa betalningar. Titta efter den här symbolen när du handlar. 

  I Sverige kan du göra kontaktlös betalning vid köp hos bland annat ICA och fler köpställen är på väg att ansluta sina betalterminaler. Utomlands är kontaktlösa betalningar vanligare och det finns massor av ställen där du kan ”blippa” din betalning.

  Ditt kort fungerar även för att ”blippa” dina betalningar när du är utomlands.

 • Det är både snabbt och enkelt att "blippa" en betalning i de betalterminaler som kan ta emot kontaktlösa betalningar, titta efter "symbolen".

  När butiken har slagit ut totalbeloppet för de varor du har handlat, så betalar du så här:

  • Håll ditt kort mot betalterminalen.
   • Vid belopp under 200 kronor: vänta på pipet eller bekräftelse på betalterminalens skärm. Klart!
   • Vid belopp över 200 kronor: knappa in din pinkod, vänta på pipet eller bekräftelse på betalterminalens skärm. Klart!
 • Just nu förekommer bedrägerier på Facebook och LinkedIn. Det är många bankers kunder som drabbas. De försöker lura dig att lämna ut koder från din bankdosa.

  Tänk på följande:

  • Lämna aldrig ut dina kortuppgifter, koder eller lösenord om du är osäker på mottagarens identitet eller säkerhet.
  • Spärra kortet direkt om du misstänker bedrägeri. Ring spärrservice på 08-588 400 11.

  Läs mer om hur du skyddar din identitet

 • Visst kan du spara pengar genom att sänka värmen i huset. Att sänka värmen från tjugo till tio grader sparar i snitt 100 kronor i veckan. Men då kan du riskera att få rören sönderfrysta som i sin tur kan resultera i stora och dyra vattenskador. Går rören sönder sprutar det i genomsnitt ut 750 liter vatten i timmen. Vilket betyder drygt 18 000 liter per dygn, vilket motsvarar vattenmängden i en halv villapool.

 • Det går bra att göre en extra inbetalning. Då använder du ditt OCR och bankgiro från din senaste faktura och sätter in valfritt belopp. Det tar cirka 2-3 dagar innan betalningen kommer in på kortet.

 • Samtliga kort har beloppsgränser för att skydda dig mot obehörig användning, men de ska inte hindra normal användning av kortet. Om du vet att du ska göra ett särskilt stort inköp så kontakta oss på kontoret eller ring Telefonbanken på 0771-666 555.

 • Vi rekommenderar att du väljer landets valuta då du oftast får en förmånligare valutakurs då. Om du väljer svenska kronor har säljföretaget fria händer att själv sätta valutakursen.

 • När du handlar med ditt kort, både i butik och på internet, har du ett köpskydd som gör att du kan få pengarna tillbaka vid leveransproblem, defekta varor och liknande situationer.

  Börja alltid med att kontakta butiken eller företaget du har handlat hos. Oftast löser det sig på det sättet. Men om du inte får hjälp gör du en reklamation av ditt kortköp hos oss så snart du kan så hjälper vi dig.

 • Då kan du spärra det själv tillfälligt i mobilappen eller i internetbanken. Då kan kortet inte användas men det är fortfarande giltigt. När du hittar kortet tar du bara bort spärren. Du kan också ringa Spärrservice 08-588 400 11, så hjälper vi dig. Om du inte hittar kortet inom rimlig tid ska du omgående spärra det via Spärrservice. 

 • Spärra det direkt. Ring Spärrservice som har öppet dygnet runt 08-588 400 11 eller om du är utomlands +46 8 588 400 11.

 • Då kan du hämta den igen i internetbanken.

 • Då kommer ditt kort att spärras tillfälligt, men du kan fortfarande använda kortet tillsammans med din legitimation. Efter 24 timmar släpps spärren och du kan använda din pinkod igen. Om du har glömt pinkoden kan du hämta den igen i internetbanken.

 • Då beställer du ett ersättningskort i mobilappen eller internetbanken.

 • Ring Spärrservice +46 8 588 400 11 och spärra kortet. Behöver du komma åt dina pengar kan du samtidigt begära ett Expresskort som du får inom några dagar eller Emergency Cash, som du får inom några timmar.

 • Börja med att kontakta butiken eller företaget så snabbt som möjligt. Om du inte får hjälp av dem gör du en reklamation hos oss så hjälper vi dig.

 • Gör då följande

  • Spärra bankkortet direkt genom att ringa till vår spärrservice på telefon 08-588 400 11
  • Uppdatera virusprogrammet på din dator regelbundet.
  • För att vara säker på att bli av med virus eller annan skadlig kod kan du behöva göra en ominstallation.
  • Lämna aldrig ut dina kortuppgifter, koder eller lösenord om du är osäker på mottagarens identitet eller säkerhet.
  • Lämna aldrig ut ditt personnummer utan att vara helt säker på vad det ska användas till.
  • Kontrollera sajter du är inne på; tecken på att det är en falsk sajt är att det inte finns någon information om hur du reklamerar en vara, låga priser och bristfälligt språk och stavfel.  
  • Var uppmärksam på post du får, till exempel bekräftelser på beställningar eller nya bankengagemang, besked om adressändring eller liknande.
  • Byt till en låsbar brevlåda eller postfack.
  • Lämna inte ut alltför detaljerad information om dig själv på facebook och liknande sociala nätverk.
  • Om du tappat bort en identitetshandling, spärra den hos utfärdaren, anmäl det till polisen och till kreditupplysningsföretag.
  • Lämna aldrig ut personliga uppgifter om bankkort och inloggningsuppgifter via sms eller mejl även om det verkar vara från ett välkänt företag.
  • Klicka aldrig på länkar i sms eller mejl som uppmanar dig att lämna personliga uppgifter. 
 • Kontakta omedelbart din bank och polisanmäl.

 • Alla banker lyder under penningtvättslagen. För att kunna motverka penningtvätt på ett effektivt och bra sätt måste vi ställa frågor till dig som representerar ett företag eller annan organisation och är bankkund hos oss.
     
  Vi förstår att det kan kännas obehagligt att svara på frågor men det är ett krav från samhället och en viktig del i det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet.

 • Vinter betyder stor risk för frost- och vattenskador i vinterstängda fritidshus. Men du kan enkelt skydda ditt hus inför vintern och undvika skador.

  Inomhus

  • Stäng av vattnet och töm vattensystemet. Viktigt att alla rörledningar är tomma.
  • Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
  • Häll frysskyddsvätska i alla vattenlås, golvbrunnar och wc-stol.
  • Om det finns vatten kvar i ledningarna bör huset vara uppvärmt till minst 15 grader.
  • Öppna alla innerdörrar inklusive luckorna till diskbänkskåpet, för att få värmen att cirkulera.
  • Ordna med regelbunden tillsyn av ditt fritidshus, det är extra viktigt vid köldknäppar eller kraftigt snöfall.
  • Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera.
  • Dra ut sladdar till elektriska apparater.

  Utomhus

  • Förstärk altantaket underifrån med extra reglar och stöttor för att klara stora snömängder.
  • Rensa hängrännor från löv och skräp.
  • Täck skorstenen så att det inte snöar in.
  • Led bort dagvattnet från huset genom att koppla på en plastslang på 3-10 meter.
  • Stäng alla fönster och kontrollera att alla lås fungerar.
  • Ta in vattenslangar och elkablar.
 • Vi vill som bank att våra kunder, och deras kunder, är skyddade. Bitcoin är en virtuell valuta i och med att den inte omfattas av någon specifik reglering eller europeisk lagstiftning, så om ett växlingskontor går i konkurs eller hackas utifrån kan du bli av med alla dina ”pengar”. Mot bakgrund av detta och den information vi har idag ser vi att risken är stor i de företag som använder virtuella valutaväxlare som affärsidé och därför har vi valt att de inte får öppna, eller ha, konton hos oss.

  Europeiska bankmyndigheten, Eba, har utfärdat en konsumentvarning för virtuella valutor, bland annat med anledning av uppmärksamheten kring Bitcoins.

  • Det du ofta upptäcker är sporerna som kan se ut som ett brunt pulver, likt malen kakao eller kanel längs lister och trösklar inomhus. Misstänker du svampangrepp bör en sakkunnig analysera och lokalisera skadan.
  • Den äkta hussvampen luktar ingenting, men du kan känna av huvudvärk.
  • Den uppträder framför allt i byggnader med dåligt ventilerade och fuktiga utrymmen i krypgrunder, källare, bjälklag, syllar och trossbottnar. Kalken i en gammal murstock i krypgrunden ökar risken för hussvamp om det tillförs fukt.
  • Vanligaste orsakerna till fukt i grunden är en trasig vattenledning eller uppstigande fukt från mark, bristfällig dränering, att marken lutar mot byggnad, otillräcklig fuktspärr.

  Tips för att undvika hussvamp

  • Se till att grundkonstruktionen är fri från fukttillskott och att dränering och ventilation fungerar.
  • Inspektera krypgrunden på sommaren och se till att den är torr och ren från skräp.
  • Se till att regnvattnet från hängrännorna leds bort från huset.
  • Låt inte buskar växa för nära grunden. Håll det luftigt intill grunden.
  • Åtgärda läckande vattenledningar.
  • Om du tror att du drabbats, ring försäkringsbolaget omgående.
  • Om du drabbats, anlita proffs. Du kan inte sanera själv.
 • För att minimera risken att det blir fel är det viktigt att du har ett bra ljus när du skannar dina räkningar. Kontrollera sedan att de inskannade siffrorna stämmer med det på räkningen innan du godkänner betalningen.

 • Knappen var vår säkerhetsapp för lantbrukare som kommer att tas bort i december 2016. 

 • Ja det står i registreringsbevisets del 1 om fordonet är importerat. Läs mer om import av fordon på transportstyrelsen.se

  Det är viktigt att kontrollera fordonets bakgrund och om den varit skadad tidigare. Anledningen är att det finns oseriös handel med fordon som varit totalskadade (skrotade) till exempel från kraftiga stormar med stora översvämningar. De skrotade bilarna har köpts upp och reparerats bristfälligt för att sedan föras ut på marknaden inom Europa och Sverige.

  Fuskreparationerna kan förutom utslagen elektronik innebära att bilarna är livsfarliga. De kan oftast sakna både airbags och deformationszoner. Enligt Larmtjänst har 61 procent av bilar från årsmodell 2007 och framåt som importerats från Litauen en skadehistorik i USA. För motsvarande import direkt från USA är siffran 21 procent.

  Hur får jag reda på bilens bakgrundshistoria

  Man kan med relativt enkla medel kontrollera bilens bakgrundshistoria genom att googla chassinumret.

  NICB, The National Insurance Crime Bureau, är USAs motsvarighet till Larmtjänst. På deras hemsida kan man via chassinumret se om bilen är rapporterad som totalskadad (skrotad) av ett amerikanskt försäkringsbolag. Det går också se om skadan har orsakats av översvämning. Se gärna fler tips på Larmtjänst.