Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Jönköping

Länsförsäkringar Jönköping

Vår lokala närvaro är vår styrka

Nära

Vi har funnits i Jönköpings län sedan 1839. Vår marknad är Jönköpings län förutom kommunerna Habo och Mullsjö. Som lokalt bolag finns vi nära våra kunder och kan lägga kraft på att lära känna deras specifika behov och förutsättningar. Viktigt för oss är den personliga relationen till våra kunder som också är våra ägare.

Länsförsäkringar Jönköping, har sitt huvudkontor på väster i Jönköping. Därutöver finns ett mindre bank- och försäkringskontor i den östra stadsdelen. Vi har också lokala bank- och försäkringskontor i Nässjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo. Därutöver finns nio närservicekontor på olika orter i länet som bemannas av våra anknutna försäkringssäljare. Dessa kan du nå även på kvällar och helger.

Tryggt

Vi erbjuder en helhetslösning för din privatekonomi, med alltifrån försäkringsskydd till bankärenden, bolån, fastighetsförmedling och pension.

Ett lika komplett koncept har vi för lantbruksföretag och alla tänkbara typer av småföretag. För de större företagen i länet skapar vi skräddarsydda lösningar baserade på vår lokala organisation inom försäkring och pension.

Attraktivt

Länsförsäkringar Jönköping samarbetar med näringslivet i Jönköpings län samt med Högskolan i Jönköping. På detta sätt vill vi engagera oss i samhället men också vara en attraktiv arbetsgivare.


Bolagsfakta

Länsförsäkringar Jönköping började sin verksamhet den 14 mars 1839 som ett gemensamt "Brandstodsbolag å landet inom Jönköpings län".

Genom landshövding C G Bergenstråhles initiativ blev Jönköpings län först i landet när det gällde tillkomsten av ett gemensamt brandstodsbolag för hela länet som försäkrade både fast och lös egendom. Detta blev stadsfäst den 14 september 1838 och 6 månader senare startade bolaget sin verksamhet.

Länsförsäkringar Jönköping ingår som ett av 23 lokala och självständiga bolag i Länsförsäkringsgruppen och har nära 200 anställda.

Organisationen är indelad i två affärsområden; Privat samt Företag & Lantbruk. 

För ytterligare information se årsredovisning m m

 

 

Länsförsäkringar Jönköping
Organisationsnummer:
526000-5854
Box 623
551 18 Jönköping
E-post: info@lfj.se


Kundinflytande

Som kund är du delägare

Länsförsäkringar Jönköping är ett kundägt försäkringsbolag. Är man försäkringskund, är man samtidigt delägare.

I varje kommun utser våra kunder sina representanter genom aktiva val i fullmäktige. Fullmäktiges uppdrag består i att bevaka och företräda kundernas intressen i bolaget.

Fullmäktigeledamöterna ska vara lyhörda för kundernas behov och önskemål och framföra dessa till bolagets ledning. På bolagsstämman är fullmäktige bolagets högsta beslutande organ. Utöver stämman träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning några gånger varje år för att diskutera angelägna frågor. På så vis stämmer fullmäktige kontinuerligt av att verksamheten leds på ett sätt som tillgodoser kundernas krav och förväntningar.


Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Jönköping är ett kundägt bolag. Det innebär att de privatkunder som är försäkringstagare hos oss även är delägare. Kundernas intressen företräds av ledamöterna i fullmäktige som är bolagets högsta beslutande organ. Fullmäktige utser styrelsen som i sin tur tillsätter bolagets vd.

Våra kunder utser representanter till fullmäktige. Kallelse till fullmäktigeval sker genom annonsering i dagspress och på vår webbplats. Mandattiden för fullmäktige är tre år. Valen genomförs enligt rullande schema, vilket innebär att en tredjedel av fullmäktige väljs årligen. Valmötena är offentliga och alla försäkringstagare har rätt att vara med och rösta.


Styrelse

Göran Lindell - Ordförande

Född: 1954
Vice styrelseordförande i Länsförsäkringar AB, Vetlanda
Mandatperiod: 2016-2019

Maria Sturesson - Vice ordförande

Född: 1962
Advokat, Anderstorp
Mandatperiod: 2014-2017

Ola Andersson

Född: 1955
Administrativ chef, Gislaved
Mandatperiod: 2015-2018

Cecilia Bjursell

Född: 1970
Centrumledare, Jönköping
Mandattid: 2016-2019

Jeanette Boström

Född: 1966
Verkställande direktör, Tranås
Mandatperiod: 2015-2018

Mikael Bäckström

Född: 1962
Lantbrukare, Aneby
Mandatperiod: 2015-2018

Peter Josephson

Född: 1962
Verkställande direktör, Vetlanda
Mandatperiod: 2014-2017

Kjell Hellqvist

Född: 1958
Lantbrukare, Nässjö
Mandatperiod: 2014-2017

Barbro Liljedahl

Född: 1976
Vice VD, Reftele
Mandattid: 2016-2019 

Susanne Ehrnström

Facklig företrädare
Född: 1971
Försäkringstjänsteman
Mandatperiod: 2017-2018

Pär-Owe Stridqvist

Facklig företrädare
Född: 1962
Försäkringstjänsteman
Mandatperiod 2017-2018

 

Affärsledning

Henrietta Hansson

Verkställande direktör
Tel: 036-19 90 95
E-post: henrietta.hansson@lfj.se

Stefan Fur

Affärsområdeschef Företag & Lantbruk
Tel: 036-19 90 72
E-post: stefan.fur@lfj.se

Katarina Wetterholm

Affärsområdeschef Privat
Tel: 036-19 91 19
E-post: katarina.wetterholm@lfj.se

Anna Brolin

Chef HR
Tel: 036-19 90 33
E-post: anna.brolin@lfj.se

Magnus Lundqvist

Ekonomichef och Bolagscontroller
Tel: 036-19 91 50
E-post: magnus.lundqvist@lfj.se

Jesper Rundbäck

Finanschef, VD ELL-EFF Fastigheter AB
Tel: 036-19 92 55
E-post: jesper.rundback@lfj.se

Tommy Knutsson

Skadechef
Tel: 036-19 90 49
E-post: tommy.knutsson@lfj.se

Annelie Folkesson

Bolagsjurist
Sekreterare i styrelse och affärsledning.
036-19 91 48
E-post: annelie.folkesson@lfj.se


Bolagsstyrning

Bolagsordning

Länsförsäkringar Jönköping är ett självständigt bolag och bolagsformen är ömsesidig. Det betyder att ägarna utgörs av bolagets försäkringskunder. Genom valda representanter i form av fullmäktige och styrelse utövar kunderna aktiv påverkan.

Bolagsstämman beslutade om en ny bolagsordning 2017 som senare godkänts av Finansinspektionen.

Bolagsordning

Bolagsstämma

Bolagsstämma hålls en gång per år och utser bolagets styrelse och revisorer.


Samhällsengagemang

Vy över Jönköping

Vi engagerar oss där du finns

Länsförsäkringar Jönköping ägs av dig som kund. Frågor som är viktiga för dig är viktiga för oss. Eftersom vi är ett kundägt bolag är inte vårt mål kortsiktiga vinster till aktieägare, istället ligger vårt fokus på att skapa trygghet i vardagen för våra kunder. Därför arbetar vi aktivt med att förebygga skador och olyckor. Att förebygga skador och olyckor sparar mycket besvär och pengar, men också miljö. Om vi tillsammans förebygger vattenskadorna eller husbränderna undviker vi omfattande reparationer och sparar material och energi. Om vi förhindrar att en brand inträffar undviker vi dessutom stora koldioxidutsläpp.

Vi vill finnas där du finns. I sommarhuset vid sjön Sommen eller på parkeringen vid A6 i Jönköping. Därför engagerar vi oss i frågor och initiativ som finns i din närhet och som kan innebära skillnad för dig som kund. Vi sponsrar bland annat den lokala idrotten och ger stöd till samhällsviktiga funktioner.

Nominera Årets Matentreprenör 2017

Länsförsäkringar Jönköping vill lyfta fram de personer som arbetar hårt för att vi ska ha bra mat på våra tallrikar. Det gör vi genom att instifta ett nytt lokalt pris: "Årets matentreprenör i Jönköpings län. Priset är på 20 000 kronor.

Känner du Årets Matentreprenör 2017 - nominera nu.  


Vårt sociala ansvar

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt sociala engagemang och ansvar. Vårt skadeförebyggande arbete inom brand och vatten skapar trygghet hos våra kunder. För att stimulera till en god lokal utveckling delar vi varje år ut ett antal stipendier, bland annat till årets unga företagare inom de gröna näringarna.Vi verkar också för att vara en bra arbetsgivare och skapa en god arbetsmiljö och nöjda medarbetare. 

Miljö och klimat

Likt de flesta andra företag påverkar även Länsförsäkringar Jönköping miljön. Därför arbetar vi ständigt för att minska vår påverkan på miljö och klimat genom att minska våra tjänsteresor, välja klimatsmarta transportsätt och klimatkompensera för de utsläpp vi orsakar. Ett av vårt viktigaste bidrag till en bättre miljö är att förhindra att skador sker. Till grund för vårt miljöarbete använder vi miljöledningssystemet ISO14001.

Ansvarsfulla investeringar

God etik och iakttagande av väsentliga miljöhänsyn utgör en förutsättning för ett företags långsiktiga utveckling. Detta är en utgångspunkt i Länsförsäkringar Jönköpings investeringsverksamhet vid val av tillgångar. Länsförsäkringar Jönköpings formella syn på etik- och miljöfrågor är densamma som den svenska staten givit uttryck för genom att underteckna internationella konventioner gällande mänskliga rättigheter, miljö, korruption m m. 


Fastigheter

Välkommen till ELL-EFF Fastigheter AB

ELL-EFF Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Jönköping. Vi äger och förvaltar fastigheter i centrala Jönköping och i Värnamo. Våra fastigheter består av kommersiella lokaler samt bostäder.

Läs mer om ELL-EFF Fastigheter AB