Kontakta oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Halland

Laholm

Handlägger: Privat, Företag och Lantbruk

Telefontid växel:
Vardagar 8-17
(1 maj - 30 september 8-16)

Teckna privat försäkring utanför kontorstid?
Vardagar 17-22
Helgdagar 8-22
Ring växelnumret och välj tjänst.
Du kan även teckna försäkring här på vår hemsida

Besök oss

Östertullsgatan 5

Besökstid
Vardagar 10-16

Postadress

Östertullsgatan 5

312 30, Laholm

E-post

info@LFhalland.se
Våra kontaktpersoner

Viktiga telefonnummer

Telefonbanken

De automatiska tjänsterna är tillgängliga dygnet runt och personlig service har öppet alla dagar 8.00-22.00.

Skadeanmälan

Dagtid:
Skadejour övriga tider:

Vid skada utomlands

Från utlandet ringer du SOS International:

Öppettider: Dygnet runt

Spärra kort

Öppettider: Dygnet runt

Ringer du från utlandet, lägg till +46 och ta bort första nollan.

Ställ en fråga eller boka rådgivning

Vill du skicka e-post med en fråga?

Här kan du skicka e-post genom att fylla i formuläret.

Vanliga frågor & svar

 • Försäkringar

  Ja, det går att koppla ett sparmål till en befintlig ISK. (Ett sparmål per ISK).

 • Försäkringar

  En livförsäkring ger efterlevande en ekonomisk trygghet om du skulle avlida före 65 år. Skyddet i vår tjänstepension för egenföretagare: Friplan Start, innehåller två delar: ett återbetalningsskydd som är kopplat till storleken på ditt pensionssparande och ett efterlevandekapital. Efterlevandekapitalet betalas ut som ett engångsbelopp och är på 10 prisbasbelopp. 

 • Försäkringar

  I vår tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start) ingår sjukförsäkring och betalningsbefrielse. Sjukförsäkringen täcker inkomstbortfall om du blir långvarigt sjukskriven mer än tre månader till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen grundar sig på en lön på max 25 000kr/mån och kompletterar ersättningen från Försäkringskassan. Denna gäller i 18 månader från försäkringens tecknande. Därefter beräknas ersättningen enligt den inkomst du anmält.

  Betalningsbefrielse täcker upp för inbetalningarna i startpaketet om du blir sjukskriven mer än tre månader. 

 • Försäkringar

  Med vår tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start) ger du dig själv en bra början till att skapa ett komplement till den allmänna pensionen. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket som betalas in, värdeutvecklingen och under hur många år du väljer att ta ut den. Du kan välja mellan att starta sparandet direkt eller skjuta upp det till att starta om 12 eller 18 månader.

 • Försäkringar

  Du som driver eget eller nyligen startat företag behöver vara en bra arbetsgivare för dig själv – både kortsiktigt och långsiktigt. Vår tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start) ger ett bra skydd vid exempelvis långvarig sjukdom eller olycksfall och en enkel start på ditt pensionssparande.

  Du slipper göra krångliga val, vi har gjort dem åt dig. Friplan Start är den första tjänstepensionen du kan teckna online.

 • Försäkringar

  Skulle du råka ut för ett olycksfall som leder till bestående invaliditet får du ett engångsbelopp genom din tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start).

  Maxbeloppet är 40 prisbasbelopp. Beloppet som betalas ut bestäms i förhållande till graden av invaliditet. Försäkringen gäller dygnet runt och kan även lämna viss ersättning för läkarvård, resor och andra kostnader till följd av ett olycksfall.

 • Försäkringar

  Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen, premiepensionen och det privata pensionssparandet och står för en betydande del av den slutliga pensionen. Den kan när det blir dags att sluta arbeta uppgå till hälften av den totala pensionen. Ändå saknar var tredje småföretag tjänstepensionsavsättningar.

Till frågor och svar


Övrig information

Om vi inte är överens

Om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende som rör våra produkter och tjänster för försäkring och bank kan du vända dig till oss. Vi är naturligtvis beredda att ompröva beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse är att vända sig till den person som handlagt ärendet. Om du inte vet vem som handlagt ärendet eller om det gäller något annat kan du vända dig till oss via telefon, e-post, brev eller göra ett besök på vårt kontor. Skickar du ett brev eller e-post kan du märka det med ”Klagomål”.

Mer information om vi inte är överens