Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Gotland

Länsförsäkringar Gotland

Vi finns nära

Vi som jobbar på Länsförsäkringar Gotland bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. Vi tror att det är därför som Länsförsäkringar Gotland får så fina betyg i olika kundnöjdhetsundersökningar.

Du äger oss

Är du kund hos Länsförsäkringar Gotland är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Allt för din ekonomiska trygghet

Vi kan hjälpa dig med det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, inte bara det som har med pengar att göra och inte bara om du vill byta bostad, utan allt. Samlat på samma ställe.

Vi vill leva nära våra kunder och skapa trygghet genom livets alla skeden. Vill du veta mer om oss eller har frågor tveka inte att ta kontakt med oss.

Länsförsäkringar Gotland
Organisationsnummer 534000-6369
Box 1224
621 23 Visby
E-post: info@lfgotland.se


Kundinflytande

Hos oss kan du som kund påverka bolaget - du undrar kanske hur?

Länsförsäkringar Gotland har bedrivit verksamhet på Gotland sedan tidigt 1800-tal. Vi har blivit framgångsrika och uppskattade mycket tack vare vår starka lokala förankring, där alla beslut tas på Gotland för gotlänningarnas bästa.

Som kund är du delägare och har möjlighet att påverka företaget. Detta är möjligt genom vårt egna fullmäktige. Dessa trettio personer som är spridda över Gotland kan du själv ha en dialog med om du så önskar.


Organisation och ledning

Fullmäktige

Vi bryr oss om vad våra försäkringstagare/ägare tycker och du kan själv vara med och påverka.

I november 2016 valdes ett fullmäktige med 33 ledamöter, utsedda av och bland våra försäkringstagare. De är valda på tre år och kommer att utgöra en bolagsstämma och utse valberedning och bolagsstyrelse under åren 2017-2019. Några i gruppen har också andra uppgifter och representerar oss på Gotland. 

Genom våra fullmäktigeledamöter kan du vara med och påverka. Gör det!

Sittande fullmäktige

Valberedning


Styrelse

Styrelsen för Länsförsäkringar Gotland består av småföretagare, lantbrukare samt privatpersoner vilka också är kunder i företaget. Ledamöterna väljs normalt på en mandattid om tre år förutom ordförande som väljs på ett år i taget.

Eva Wetterdal - Ordförande

Egen företagare, Organisation & Person.
Invald år 2011, vald till år 2017.

Anders Hägg - Vice ordförande

Konsult. Invald år 2012, vald till år 2018.

Karin Farinder

Näringslivsstrateg, Region Gotland
Invald 2013, vald till år 2019.

Stefan Svensson

Egen företagare. Norrbys och Rosendahls Gårdar AB.
Invald år 1996, vald till år 2017.

Henrik Ringbom

VD Intron Networks
Invald år 2015, vald till 2018.

Lena Lindberg

Ekonomichef Frysen Invest AB
Invald år 2010, vald till år 2019.

Gunnar Jonasson

Flygplatschef  Visby Airport
Invald år 2016, vald till år 2017.

Mariette Nicander

VD Länsförsäkringar Gotland

 

Styrelsen arbetar i enlighet med Instruktion för styrelsen.

Styrelsens arbetsinstruktion

Företagsledning

Företagsledningens uppgift
Företagsledningen leds av VD och har som uppgift att leda och utveckla Länsförsäkringar Gotland i enlighet med de mål, krav och riktlinjer som styrelsen från tid till annan fastställer

Mariette Nicander - Vd

Tel: 0498-28 18 98
E-post: mariette.nicander@lfgotland.se

Mikael Swenson - Chef Bank

Tel: 0498-28 18 45
E-post: mikael.swenson@lfgotland.se

Martin Becker - Chef Försäkring

Tel: 0498-28 18 79
E-post: martin.becker@lfgotland.se

Martin Sjöli - Chef Skador

Tel: 0498-28 18 33
E-post: martin.sjoli@lfgotland.se

Sandra Nährstrand - HR specialist

Tel: 0498-28 18 53
E-post: sandra.nahrstrand@lfgotland.se

Magnus Nilsson - Ekonomi-/finanschef

Tel: 0498-28 18 80
E-post: magnus.nilsson@lfgotland.se


Bolagsstyrning

Bolagsordning

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Gotlands bolagsordning.

Bolagsordning

Årsredovisning och finansiell information

Årsredovisningar för Länsföräkringar Gotland hittar du under på via följande länk.

Finansiellt


Redogörelse för ersättningar

Enligt Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2011:2 ska bolaget presentera en redogörelse för företagets ersättningar i samband med att årsredovisningen fastställs. Här lämnas en redogörelse för företagets ersättningar till anställda.

Redogörelse för ersättning

Bolagsstämma

Årets bolagsstämma äger rum den 21 april i Visby.

2016 års bolagstämma genomfördes den 15 april på Toftagården. 

Protokoll från bolagsstämman


Samhällsengagemang och miljö

Miljö

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Ekonomiskt ansvar

När vi investerar finansiellt gör vi det i verksamheter med god uthållighet och i de som uppfyller rimliga etiska och miljömässiga krav