Nyheter

Senaste nytt

Svag sommarmånad på bostadsmarknaden

Dagens bostadsprisstatistik (HOX) visade att bostadspriserna föll med 0,5 procent som helhet i hela landet under juni jämfört med föregående månad. Denna period under sommaren brukar dock vara en säsongsmässigt svag månad som präglas av lägre aktivitet och rensat för denna säsongseffekt steg bostadspriserna med 0,7 procent. På samma sätt brukar till exempel januari vara en säsongsmässigt stark månad. Jämfört med samma period för ett år sedan har bostadspriserna i hela landet som helhet stigit med 9,7 procent.


Nyhetsbrevet Sparutsikter

Vi håller dig uppdaterad

I Nyhetsbrevet Sparutsikter får du tips och nyheter om privatekonomi, finansmarknaden och placeringsförslag samlat i ett och samma nyhetsbrev. Läs det när du har tid och slipp jaga den senaste informationen.


Aktuella fond- & börskurser

Se hur det går på börsen och ta del av hur våra experter bedömer marknaden. Här hittar du den information som du behöver för att kunna göra aktiva val i ditt sparande.

Fond- & börskurser

  Svenska börsen


Marknadsbedömning & nyheter

Nyhetsbyrån Direkt

Läs nyheter som kan påverka den svenska och internationella marknaden från Nyhetsbyrån Direkt.

Marknadsbedömning aktier & räntor
Aktier   
USA

 Japan

Sverige Tillväxtmarknader
 Europa      
Räntor   
Långa räntor
Korta räntor
Läs mer om vår marknadsbedömning

Placeringsförslag

Beroende på om du vill spara på kort eller lång sikt och hur stor risk du är beredd att ta så finns det flera olika alternativ. Sparande i fonder behöver inte vara svårt eller krångligt på egen hand.

Vi hjälper dig att hitta en fondkombination anpassad för dina behov

Läs mer om våra placeringsförslag