Marknadsläget


Nyhetsbrevet Sparutsikter

Vi håller dig uppdaterad

I Nyhetsbrevet Sparutsikter får du tips och nyheter om privatekonomi, finansmarknaden och placeringsförslag samlat i ett och samma nyhetsbrev. Läs det när du har tid och slipp jaga den senaste informationen.


Marknadsbedömning

Våra ekonomer ger dig sina marknadsbedömningar för konjunktur, aktier, räntor, valutor, bolån och bostadsmarknad. Här får du hjälp att förstå läget på finansmarknaderna samtidigt som du kan ta del våra prognoser.

Aktier

Varje månad analyserar våra experter aktiemarknaden. Du hittar även en långsiktig prognos som sträcker sig över hela året.

Räntor

Här hittar du en uppdaterad analys över ränteläge och krediter. Du får även en långsiktig prognos som sträcker över året.

Valuta

Varje månad får du en expertanalys av den svenska kronan och hur den förhåller sig till förändringar på valutamarknaden.

Marknadsbedömning aktier & räntor
Aktier   
USA

 Japan

Sverige Tillväxtmarknader
 Europa      
Räntor   
Långa räntor
Korta räntor
Läs mer om vår marknadsbedömning

Placeringsförslag

Beroende på om du vill spara på kort eller lång sikt och hur stor risk du är beredd att ta så finns det flera olika alternativ. Sparande i fonder behöver inte vara svårt eller krångligt på egen hand.

Vi hjälper dig att hitta en fondkombination anpassad för dina behov

Läs mer om våra placeringsförslag


Aktuella fond- & börskurser

Se hur det går på börsen och ta del av hur våra experter bedömer marknaden. Här hittar du den information som du behöver för att kunna göra aktiva val i ditt sparande.

Fond- & börskurser

  Svenska börsen