Hej kund. Hej ägare.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett kundägt försäkringsbolag. Det betyder att du som kund och försäkringstagare är en av våra ägare. Som ägare företräds dina intressen av de ledamöter som varje år väljs till fullmäktige. Fullmäktige är bolagets högsta beslutande organ och utser vår styrelse, som i sin tur utser vd. För närvarande består fullmäktige av 78 försäkringstagare.

Valet till fullmäktige sker i december men redan nu påbörjar valberedningen sitt arbete med att ta fram lämpliga kandidater. Vår fråga till dig är om du intresserad och vill ställa upp?

Som fullmäktigeledamot representerar du våra 220 000 kunder i Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns högsta beslutande organ. Vi söker dig som är engagerad och intresserad av vår verksamhet. Du får tillgång till ett stort nätverk eftersom fullmäktige representeras av personer från olika branscher, åldrar, kön och delar av vår region.

Uppdraget som fullmäktige innebär att du är med på minst två möten per år: bolagsstämman under våren och fullmäktigeträff i början av året. Du får ersättning för de möten som du är med på. Uppdraget pågår i tre år. Du kan även nominera någon annan som är försäkringstagare i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Sista dag att nominera är 30 september.

Om du är intresserad att kandidera klickar du här.

Vill du nominera någon annan klickar du här

Har du några frågor om fullmäktige? Kontakta valberedningen på fullmaktige.gbg.bohuslan@lansforsakringar.se