Nyheter

Svag sommarmånad på bostadsmarknaden

Dagens bostadsprisstatistik (HOX) visade att bostadspriserna föll med 0,5 procent som helhet i hela landet under juni jämfört med föregående månad. Denna period under sommaren brukar dock vara en säsongsmässigt svag månad som präglas av lägre aktivitet och rensat för denna säsongseffekt steg bostadspriserna med 0,7 procent. På samma sätt brukar till exempel januari vara en säsongsmässigt stark månad. Jämfört med samma period för ett år sedan har bostadspriserna i hela landet som helhet stigit med 9,7 procent.