Wasa Kredit

Senaste finansiella rapporten

Delårsrapport januari – mars 2017

Wasa Kredit är helägt av Länsförsäkringar Bank. Bolagets resultat redovisas som en del av Länsförsäkringar Banks finansiella rapportering.

Perioden i korthet

  • Utlåningsvolymen ökade med 16 procent till 18,9 (16,3) Mdr kr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 89 (90) Mkr.
  • Räntenettot ökade med 6 procent 176 (167) Mkr.
  • Rörelsekostnaderna uppgick till 109 (100) Mkr och kreditförlusterna, netto, till 12 (10) Mkr.

Läs hela Länsförsäkringar Banks rapport

Rapportdatum 2017
Datum Rapport
10 augusti Delårsrapport, april - juni
10 november Delårsrapport, juli - september

Mer information


Om Wasa Kredit

Finansieringstjänster för företag och privatpersoner

Wasa Kredit är ett finansbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering dels genom samarbetspartners inom bland annat fordonshandel, dator/kontorshandel och maskinhandel, dels direkt till företagskunder. Wasa Kredit erbjuder också lån och kontokortskrediter till privatpersoner.

Wasa Kredits affärsidé handlar om att skapa mervärde för våra kunder och leverantörer och bidra till ett starkt kunderbjudande för Länsförsäkringar genom att sälja finansieringstjänster till små och medelstora företag samt privatpersoner.

Wasa Kredit finns över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Umeå och Örebro och är helägt av Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB, där Länsförsäkringar Bank ingår som ett dotterbolag.   


Wasa Kredit AB
Organisationsnummer 556311-9204
Postadress Box 6740, 113 85 Stockholm
Telefonnummer 08-635 38 00