Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Vår lokala närvaro är vår styrka

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän grundades 1845 och är ett av 23 självständiga bolag i länsförsäkringsgruppen. Vi ägs av våra kunder.

Både bank och försäkring

Länsförsäkringar erbjuder alla typer av person- och sakförsäkringar och bank- och fondtjänster. Internettjänsterna är gratis. Vår skadejour är öppen dygnets alla timmar 365 dagar om året.

320 medarbetare och tio kontor

Bank- och försäkringskontor finns i Göteborg - Östra Hamng 32 och Lilla Bommen 8, Sisjön, Partille, Torslanda, Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Tanumshede och Strömstad.

Bolaget har cirka 320 anställda, ett 15-tal försäkringsombud samt fyra franchisebolag. Våra försäkringsombud når du även kvällar och helger.

Sälja och köpa bostad

När du ska sälja din bostad eller köpa ny hjälper Länsförsäkringar Fastighetsförmedling dig. Fastighetsförmedlingen har ett 50-tal medarbetare och kontor från Tanumshede i norr till Sisjön i söder.

23 länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar AB

Genom vårt samarbete inom länsförsäkringsgruppen kan vi också uppvisa det rikstäckande bolagets styrka och kompetens.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, ömsesidigt
organisationsnummer 558500-8039
404 84 Göteborg
info@gbg.lansforsakringar.se

Organisation och ledning

Organisation

Fullmäktige

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är kundägt. Det är genom bolagets fullmäktige som du som kund och ägare har möjlighet att påverka bolagets framtid.

För varje distrikt utses två fullmäktige och härutöver en fullmäktig för varje påbörjat 5 000-tal kunder i bolaget inom distriktet. Valet gäller för tre år räknat från och med året näst efter det år valet ägt rum.

Valen sker på distriktsmöte under fjärde kvartalet det år fullmäktiges uppdrag går ut. Kallelse sker i dagspress för varje kommun i Göteborg och Bohuslän.

Den som är styrelseledamot, anställd eller ombud i bolaget får inte vara fullmäktige.

Här kan du se vilka som är fullmäktigeledamöter i din kommun.

Här hittar du information om valberedningen

Styrelse

Sune Nilsson - ordförande

 

Lena Lind - vice ordförande

Senior Vice President Talent & Competence Management Volvo Koncernen

Ulf Ek

Ledamot
Finansdirektör Wallenstam AB

Lars Hjalmarson

Ledamot
Egen företagare

Märta Jansdotter

Ledamot
Vd Gröna gårdar AB

Hans Ljungkvist

Ledamot
Egen företagare, styrelseuppdrag

Gunilla Rittgård

Ledamot
Vd STS Student Travel Schools AB

Ingalill Östman

Ledamot
Informationskonsult

Ricard Robbstål

Vd

Fredrik Haglund

Personalrepresentant, säljare företagsförsäkring 

Anna Linnér

Personalrepresentant, skadereglerare företagsskador 

 

Företagsledning

Ricard Robbstål

Vd
031-63 16 80
ricard.robbstal@lansforsakringar.se

Annika Lundberg

Affärsområdeschef bank, liv och affärsområden
031-63 80 34
annika.lundberg@lansforsakringar.se

Helena Johnsson

Affärsområdeschef försäljning sakförsäkring och marknad/varumärke
031-63 81 19
helena.johnsson@lansforsakringar.se

Björn Schedwin

Affärsområdeschef sakförsäkring och skador
031-63 81 06
bjorn.schedwin@lansforsakringar.se

Anders Tykeson

Finanschef
031-63 23 83
anders.tykeson@lansforsakringar.se

Karolin Lindeman

HR-chef 
031-63 16 24
karolin.lindeman@lansforsakringar.se

Lotta Holm

Chef Affärsstöd, ekonomichef
031-63 81 46
lotta.holm@lansforsakringar.se

Håkan Carlsson

Senior advisor, franchise och fastighetsförmedling
031-63 80 78
hakan.carlsson@lansforsakringar.se

Finansiell information

Årsredovisning

Här kan du ta del av den senaste årsredovisningen för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Årsredovisning

Redogörelse för ersättningar

Här kan du läsa mer om ersättningspolicy och redogörelser för ersättning inom Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Samhällsengagemang och miljö

Vi tar ansvar - vårt hållbarhetsarbete

Vårt jobb stannar inte vid en enskild sakförsäkring eller banktjänst. Vårt mål är
alltid detsamma: Vi vill minska risker och skapa trygghet där människor lever
och verkar. Genom Vi tar ansvar – vårt hållbarhetsarbete vill vi bidra till en
schysstare miljö och ett varmare samhällsklimat. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Sponsring

Sponsring är en viktig del av Länsförsäkringars verksamhet. Genom sponsringen
vill vi aktivt stärka och öka kännedomen om vårt varumärke.

Vår sponsring är affärsmässig och har en tydlig koppling till vår vision, affärsidé
och våra värderingar. All sponsring är lokalt förankrad.

Vi delar in vår sponsring i tre områden

  • sponsring varumärke
  • sponsring hållbarhet
  • sponsring nätverk

Läs mer och ansök om sponsring

Vi tar ansvar - miljö

Vi arbetar aktivt för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling genom

  • att minska miljöpåverkan från skador genom riktade förebyggande insatser
  • att ständigt förbättra vårt eget agerande för att bidra till en hållbar miljö
  • att aktivt ta ansvar för vår skärgård och skräp som flyter in i vårt område

Naturligtvis följer vi de miljölagar och andra krav som ställs på oss och är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2003.