Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Välkommen till Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Vem vet ditt bästa, om inte de som står dig närmast? Vi som jobbar på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. Kanske är det därför som Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder, enligt undersökningarna.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ömsesidigt
Organisationsnummer 537000-2320
Box 133
291 22 Kristianstad
E-post: info.goinge-kristianstad@lansforsakringar.se

Du äger oss

Är du kund hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Allt för din ekonomiska trygghet

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är idag ett komplett finansiellt varuhus som kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, och inte bara det som har med pengar att göra, utan både och. Allt samlat på ett ställe.

 

Vårt verksamhetsområde

Vi finns alltid nära dig

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad verkar inom Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad, Bromölla kommuner och delar av Tomelilla och Simrishamn kommuner.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett av 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som ingår i Länsförsäkringsgruppen. Tillsammans äger vi Länsförsäkringar AB där vi samlat gemensam service och utveckling. Här bedrivs bankrörelse, fond- och kapitalförvaltning, livförsäkring samt djur- och grödaförsäkring i separata produktbolag. På så vis kan vi på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad erbjuda dig bästa möjliga service inom alla dessa områden.

Kundinflytande

Läs Närproducerad – en kundtidning till alla våra ägare

Tidningen Närproducerad kom ut i april. Nedan hittar du den digitala versionen. Där kan du läsa intressanta artiklar som "Vad händer när blåljusen slocknar?" och "Han stoppar olyckan innan den händer". Du hittar även intressanta artiklar om vårt samarbete med lokala bilverkstäder, om KDFFs ungdomsakademi och mycket mer i tidningen.

Sista tävlingsdagen för iPad-tävlingen och korsordet var 10 juni och nu presenterar vi vinnarna!

Bästa motivering, som gav en iPad mini i vinst, löd:
Bara ett klick på appen
Så slipper vi pappersmappen.
Grattis Ulla Nordin, vi kontaktar dig.

Vi gratulerar även Kerstin Löndahl, Karl-Erik Åberg och Marianne Johansson som vann vars ett brandpaket efter att ha skickat in rätt svar i korsordstävlingen.

Vi kontaktar vinnarna personligen.

Här läser du tidningen digitalt

Organisation och ledning

Fullmäktige

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. För val av fullmäktige delar styrelsen in Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads verksamhetsområde i kretsar.

I valkretsarna hålls valmöten vart tredje år där försäkringstagarnas representanter väljs som fullmäktige. Dessa valmöten är öppna för alla försäkringstagare i valdistriktet.

Viktig kompetens
En ledamot i fullmäktige kan vara vem som helst, förutsatt att man är sakförsäkringstagare hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad förstås. Ledamöterna tillför bolaget synpunkter från verkligheten, vilket är viktigt i bolagets utveckling. Är du intresserad av att bli en fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad? Kontakta i så fall oss.

Förteckning över fullmäktige i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Styrelse

Göran Trobro - Ordförande

Tel: 044-31 16 75
Mobil: 0708-98 51 99
E-post: goran.trobro@lansforsakringar.se

Gunnel Smedstad - Vice Ordförande

Tel: 0451-614 35
Mobil: 0708-52 14 65
E-post: gunnel.smedstad@lansforsakringar.se

Susanne Wallin

Tel: 044-980 51
Mobil: 0709-46 80 30
E-post: susanne.wallin@lansforsakringar.se

Thomas Bengtsson

Tel: 044-415 80
Mobil: 070-314 15 80
E-post: thomas.bengtsson@lansforsakringar.se

Göran Rubin

Tel: 0456-288 34
Mobil: 0708-22 88 34
E-post: goran.rubin@lansforsakringar.se

Maritha Forsberg

Tel: 0479-148 76
Mobil: 070-939 82 08
E-post: maritha.forsberg@lansforsakringar.se

Kenneth Strömbeck

Mobil: 0727-07 25 01
E-post: kenneth.strombeck@lansforsakringar.se

Mats Sturesson

Tel: 0451-541 45
Mobil: 073-232 60 85
E-post: mats.sturesson@lansforsakringar.se

Thorsten Rosengren

Tel: 044-814 25
Mobil: 070-640 20 67
E-post: thorsten.rosengren@lansforsakringar.se

Företagsledning

Henrietta Hansson

VD
Tel: 044-19 62 20
Mobil: 0708-19 62 20
E-post: henrietta.hansson@lansforsakringar.se

Anders Axelsson

HR-chef
Tel: 0451-489 35
Mobil: 0708-44 89 35
E-post: anders.axelsson@lansforsakringar.se

Renée Carlsson

Hållbarhet och Kommunikation
Tel: 044-19 62 77
Mobil: 0733-18 29 96
E-post: renee.carlsson@lansforsakringar.se

Ann Ohlsson

Kvalité och utvecklingschef.
Tel: 044-19 62 10
Mobil: 0708-14 89 50
E-post: ann.ohlsson@lansforsakringar.se

Alf Magnusson

Affärsområdeschef Företag/Lantbruk
Tel: 044-19 62 62
Mobil: 0708-69 62 62
E-post: alf.magnusson@lansforsakringar.se

Per Vallbo

Skadechef
Tel: 0451-489 97
Mobil: 0701-65 89 97
E-post: per.vallbo@lansforsakringar.se

Agneta Wennberg

Affärsområdeschef Privat
Tel: 0451-489 50
Mobil: 0708-64 89 50
E-post: agneta.wennberg@lansforsakringar.se

Bolagsstyrning

Redogörelse för ersättningar

Här hittar du Länsförsäkringar Göinge- Kristianstads ersättningspolicy.

Ersättningspolicy

Bolagsstämma

Bolagsstämma för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad hölls 28 april 2015.

Årsredovisning

Läs mer om Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads verksamhet under det gångna året:

Årsredovisning

Värdegrund och affärsidé

Vår värdegrund

Våra värderingar är grunden för hur vi beter oss och förhåller oss till våra kunder och varandra. Det vi gör präglas av våra värderingar. De pekar ut riktningen i både små och stora beslut i vår vardag.

Närhet

Vi finns nära våra kunder i den lokala bygden. Det vi gör, gör vi med kunden i centrum. Vi arbetar nära varandra, är omtänksamma och har en stark gemenskap.

Engagemang

Vi är aktiva och tar initiativ för att hjälpa våra kunder. Vi engagerar oss i det lokala samhället för en hållbar utveckling. Vi ser möjligheter och skapar lösningar.

Trygghet

Tillsammans har vi en unik kompetens och tar ansvar för att skapa trygghet utifrån kundens behov. Vi agerar långsiktigt och tar ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Affärside

  • Vi erbjuder trygghet genom bank, försäkring och fastighetsförmedling.
  • Vi finns nära dig när du behöver oss. 

Vision

  • Vi är det naturliga valet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.

Kalender

Träffa oss utanför våra kontor

Under året kommer vi att finnas på en hel del platser runt om i bygden. Träffar du inte oss på något av våra kontor kan du alltid besöka oss här. Till höger ser du några av kommande tillfällen. 

29 maj bjuder vi på Kvarnens Dag. Vi börjar dagen redan kl 10 på Vä idrottsplats. Här har du som kund möjlighet att hämta din trygghetsgåva, ta med dig ditt värdebeivs. Klockan 15 stänger vi ner på idrottsplatsen och mellan kl 14-17 firar vi Kvarnens Dag i Skepparslöv. Här bjuder vi på morsdagstårta, tipsrunda och delar ut ballonger till barnen.

Under 2016 besöker vi cirka 30 orter. Där kommer vi att dela med oss av vår kunskap om att förhindra skador. Detta gör vi dels genom att berätta om hur du kan undvika skador, dels genom genom att ge dig, som kund, en trygghetsprodukt. Vi vill göra din vardag lite tryggare.

Håll utkik i brevlådan, där kommer mer information till dig. Ungefär 3 veckor innan vi kommer till din ort får du ditt värdebevis med posten. Med det kan du välja din gåva och i väntan på det kan du gärna läsa mer på tryggatillsammans.se.

Samhällsengagemang och miljö

Vårt bidrag till ett hållbart samhälle

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har funnits sedan 1837. Det innebär att vi i nästan 180 år har arbetat med hållbarhetsfrågor, främst genom vårt skadeförebyggande arbete och samhällsengagemang.Vi vill vara med och ta ansvar, eftersom varje beslut som fattas idag har betydelse för oss alla i framtiden. 

Kom ihåg!

Känner du någon som gjort insatser för människors liv eller som gjort en värdefull insats för att förbättra miljön? Nominera årets skadeförebyggare eller årets miljöpris, som belönas med 10 000 kr.

Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang tar sig uttryck på många olika sätt: idrott, kultur, integrationsprojekt och drogförebyggande arbete i skolorna till exempel. 

Miljö

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. 

Fastigheter

Hyresrätter på Folke Zetterwalls gata i Hässleholm

I kv. Lustgården, Folke Zetterwalls gata 1, 3 och 5, beläget i centrala Hässleholms södra del, finns 3 st flerfamiljshus med 9 lägenheter (hyresrätt) i varje. Husen är uppförda 2003, 2006 och 2007.

Husen ägs av Doktorns Backe AB, ett fastighetsbolag som är helägt av Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Byggnaderna kännetecknas av hög byggteknisk standard. Hänsyn är tagen till miljön i så väl byggmaterial som i boendet. Generellt gäller att lägenheterna är försedda med parkettgolv samt med kakel/klinker i våtutrymmen. 

Lägenheterna är belägna i lugn naturparksmiljö. Samtidigt når du centrums alla serviceinrättningar, såsom järnvägsstation, butiker, vårdcentral, köpcentra, bibliotek, bank och post inom 5 minuters gångavstånd.

Vi erbjuder 3 – 4 rumslägenheter i storlekar mellan 69 och 92 kvadratmeter. Kallförråd är anordnade i direkt anslutning till huvudbyggnaden och parkeringsplatser som hör till fastigheten är försedda med uttag för motorvärmare. Garageplatser finns att tillgå i viss omfattning. Vi har även övernattningsrum för uthyrning till dina eventuella gäster.

3 rum och kök. Yta 69 kvm

En 3:a med öppen planlösning. 2 stycken rymliga sovrum och stor balkong i sydvästläge.

Se planlösning

3 rum och kök. Yta 79 kvm

Vår ”stora” 3:a kännetecknas också av samma öppna planlösning med rymliga sovrum och förvaringsutrymmen. Den väl tilltagna balkongen ger skön kvällssol.

Se planlösning

4 rum och kök. Yta 92 kvm

I vår 4:a erbjuder vi samma höga standard avseende planlösning som övriga lägenheter. Lägg även märke till den generösa hallen.

Se planlösning

Intresseanmälan

Formulär för intresseanmälan