Placeringar

Helhetslösningar för din fastighet

Vi har gjort det enklare för dig att sköta din fastighet eller dina fastigheter. Vi erbjuder smarta tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till annat. Vi kan bank och försäkring och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dig och din verksamhet.

Våra konton

Oavsett hur du väljer att spara så är det första steget att öppna ett konto.

Om du exempelvis vill lägga undan en del av din lön varje månad så kan du placera den på ett sparkonto. Där finns dina pengar alltid tillgängliga och växer till sig med tiden.

Vill du spara i värdepapper finns det många alternativ. Du kan exempelvis öppna ett Investeringssparkonto där du bland annat kan köpa och sälja aktier och fonder.

Olika typer av värdepapper

Du kan spara med varierande risk, aktivitet och möjlighet till avkastning i olika typer av värdepapper.

Aktier

Spara med precision i aktier

Aktiehandel passar dig som är beredd att ta en viss risk för möjligheten till högre avkastning. Hos oss kan du handla med svenska aktier och aktierelaterade värdepapper.

Fonder

Välj risknivå och delaktighet

Vi har en rad olika alternativ för placerande i fonder. Du väljer längd, mängd och risknivå. Resten sköter våra fondförvaltare. Beroende på vilken risk du är beredd att ta, så skiljer sig placeringsalternativen åt.

Andra värdepapper

Premieobligationer,strukturerade placeringar & börshandlade fonder

Det finns flera andra alternativ för ditt sparande om du exempelvis vill investera i en specifik marknad eller spara säkert med chansen att göra en stor vinst.

Marknaden just nu

Aktiemarknaden   
USA
Sverige
 Europa  
Japan
Tillväxtmarknader
Läs mer om aktiemarknaden

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande