För gruppföreträdare

Bra att veta:

Viktigt vid nyanmälan

Försäkringstagaren har rätt att få både liv- och sjukförsäkring bara genom att svara Ja på hälsofråga nr 1 ”Är du fullt arbetsför?”. Se också till att att anställningsdatumet är ifyllt eftersom det i vissa fall både ger förskydd och fri premie i tre månader.

Har du drabbats av en skada?

Skadeanmälan kan inte göras via Internettjänsten för gruppföreträdare utan görs på en blankett. Bifoga originalkvitton om du begär ersättning för kostnader och utlägg och skicka blanketten till adressen som är angiven på blanketten.

Informationen gäller för Länsförsäkringar

För dig som är gruppföreträdare

Här får du all information du behöver för att ditt arbete som gruppföreträdare ska bli enkelt och smidigt.

Nyanmälan

Du som gruppföreträdare ska så snart som möjligt anmäla nya försäkringstagare. Observera att försäkringen får sökas tidigast första arbetsdagen.

Fyll i anställningsdatum
När ansökan vid nyanställning lämnas in är det viktigt att anställningsdatumet är ifyllt eftersom det i vissa fall både ger förskydd och fri premie i tre månader. Men det viktigaste av allt är att försäkringstagaren har rätt att få både liv- och sjukförsäkring bara genom att svara Ja på hälsofråga nr 1 ”Är du fullt arbetsför?”.

Avanmälan och förändringar

Via internettjänsten för gruppföreträdare kan exempelvis:

  • anställda/medlemmar avanmäla hela eller delar av försäkringen
  • du som gruppföreträdare avrapportera försäkringstagare som slutar på företaget eller går ur föreningen
  • namnändringar göras
  • tjänste- och föräldraledighet kan ändras.

Företag med 1-9 anställda

Här hittar du samtliga villkor, förköpsinfomation och blanketter för företag med 1-9 anställda.

Företag med minst 10 anställda

Här hittar du samtliga villkor, förköpsinfomation och blanketter för företag med minst 10 anställda.