Aktier

Ett sparande för dig som kan ta en viss risk

Handla när det passar dig

Gör dina affärer själv på Mina sidor

Du som redan är kund och har ett konto hos oss kan enkelt öppna en aktiedepå genom att logga in här.

Vill du prata sparande med oss?

Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta en lösning som passar dig och dina behov.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Bergslagen

Om aktier

Spara och placera i aktier

Aktier passar dig som är beredd att ta en viss risk för att få möjlighet till högre avkastning. Historiskt sett har aktier gett en högre avkastning än räntebärande placeringar över längre tidsperioder.

När du placerar i aktier bör du vara medveten om riskerna, en aktie kan både stiga och sjunka i värde.

Hos oss kan du handla med svenska aktier och aktierelaterade värdepapper till exempel teckningsoptioner, teckningsrätter, konvertibler och depåbevis. Du kan även handla med räntebärande värdepapper som är noterade på Stockholmsbörsen till exempel premieobligationer, strukturerade produkter och stadsskuldsväxlar.

Inför dina aktieköp

Varje månad sammanfattar våra experter det aktuella marknadsläget och gör en bedömning av aktiemarnaden.

Läs om hur vi ser på aktiemarknaden just nu

Du gör dina aktieaffärer direkt i mobilappen och i internetbanken

  • Det är enkelt.
  • Du får tillgång till Stockholmsbörsens listor.
  • Du får en bra överblick på ditt innehav.
  • Du kan förvara likvida medel och värdepapper i samma tjänst.
  • Du får uppdaterade kurser och nyheter, samt deklarationsstöd och bevakning av bolagshändelser.
  • Du får också tillgång till Stop loss-tjänsten som bevakar marknaden innan din order läggs.
  • Du som redan är kund och har ett konto hos oss kan enkelt handla aktier i en aktiedepå eller en ISK.

Några goda råd

När du placerar i aktier bör du vara medveten om riskerna. Kurssvängningarna för aktier är i regel större än för räntebärande värdepapper. En placering i en enskild aktie är också mer riskfylld än om du placerar i en aktiefond, som innehåller flera olika aktier. Hur du ska placera och vilken risk du kan ta bedömer du förstås själv, men det finns några enkla riktlinjer för aktierelaterade placeringar.

  • Eftersom tiden sannolikt minskar risken bör du tänka långsiktigt. Ju högre risken är, desto längre bör du kunna avvara dina pengar. 
  • För att sprida riskerna bör du placera i flera värdepapper, med olika karaktär och risknivå.
  • Du bör bevaka dina placeringar kontinuerligt och vara beredd att vidta åtgärder om börsen svänger.

Mer information

Förbered dig innan vi träffas

Här kan du läsa om vad du bör uppmärksamma och tänka på innan du placerar i värdepapper. När du bokat tid för kundmöte är det bra att du har läst igenom informationen inför vårt möte.

Information inför mötet

Viktig information

Viktig information om våra finansiella tjänster

Här hittar du information om våra finansiella tjänster, allmän riskinformation och information om intressekonflikter.