Cover pool

Säkerheterna i cover poolen består enbart av privatbostäder, vilket inkluderar villor, bostadsrätter och till en marginell del fritidshus. Utlåningen sker enbart i Sverige och har en god geografisk distribution. All utlåning sker i svenska kronor och all utländsk valuta swappas till svenska kronor.

Länsförsäkringar Hypotek ger information i enlighet med ECBCs "The Covered Bond Label", som är en gemensam standard för ökad transparens i den europeiska marknaden för säkerställda obligationer

Mer information om The Covered Bond Label

Cover pool March 31, 2017

Cover pool SEK 173 795 M
Retail mortgages SEK 164 820 M
Substitute collateral SEK 8 975 M
OC, nominal, current level  29,90%
Weighted average Max-LTV¹ 57,9%
FX-risk 0
Number of loans 328 250
Number of borrowers 146 270
Number of properties 145 976
Average loan size SEK 502 117
Substitute collateral SEK 8 975 M
Swedish covered bonds AAA/Aaa SEK 8 975 M 100%
Swedish government bonds SEK 0 M 0%
Collateral: Private homes only in Sweden
Single-family homes SEK 120 416 M 73%
Tenant-owned apartments SEK 40 819 M 25%
Vacation homes SEK 3 584 M 2%
Total SEK 164 820 M 100%
Weighted average Max-LTV, %, Collateral
Single-family homes 58%
Tenant-owned apartments 58%
Vacation homes 55%
Remaining interest-rate fixing period
0-3 m SEK 109 437 M 66%
3 m -1 yr SEK 941 M 1%
1-3 yrs SEK 36 687 M 22%
3-5 yrs SEK 15 471 M 9%
> 5 yrs SEK 2 283 M 1%
Total SEK 164 820 M 100%
Average seasoning: 58.6 months
0-12 m SEK 31 699 M 19%
12-24 m SEK 26 070 M 16%
24-36 m SEK 19 681 M 12%
36-60 m SEK 26 423 M 16%
> 60 m SEK 60 946 M 37%
Total SEK 164 820 M 100%
LTV-distribution, %, by-start-LTV (ASCB)
0-10% SEK 33 654 M 20%
11-20% SEK 31 039 M 19%
21-30% SEK 28 006 M 17%
31-40% SEK 24 519 M 15%
41-50% SEK 20 491 M 12%
51-60% SEK 15 351 M 9%
61-70% SEK 9 347 M 6%
71-75% SEK 2 414 M 1%
Total SEK 164 820 M 100%
Distribution of interest-rate type, %
Floating SEK 110 502 M 67%
Fixed 2 - 5 yrs SEK 40 325 M 24%
Fixed 5 years and more SEK 13 993 M 8%
Total SEK 164 820 M 100%
Interest-payment frequency, %
Monthly SEK 158 552 M  96%
Quarterly SEK 6 268 M    4%
Total SEK 164 820 M  100%
Amortisation, %
Amortisation  SEK 72 735 M 44%
Interest only SEK 92 085 M 56%
Total SEK 164 820 M 100%
Geographic distribution, %
Greater Stockholm SEK 26 434 M 16%
Gothenburg SEK 13 770 M 8%
Greater Malmoe SEK 5 204 M 3%
Southern Sweden SEK 16 365 M 10%
West of Sweden SEK 39 256 M 24%
East of Sweden SEK 37 806 M 23%
North Sweden SEK 25 985 M 16%
Outside Sweden - 0%
Total SEK 164 820 M 100%
Prior ranks, %
No prior ranks SEK 160 186 M 97%
Prior ranks SEK 4 633 M 3%
Total SEK 164 820 M 100%
Impaired loans: None
Dynamic pool: Yes
Credit quality, past due, share of loan volume %
1-30 days SEK 8 M 0.00%
31-60 days SEK 0 M 0,00%
> 61 days SEK 0 M 0,00%
Total SEK 8 M 0.00%
Loan distribution, %
< SEK 500,000 SEK 10 739 M 7%
SEK 500,000-SEK 1 M SEK 28 742 M 17%
SEK 1 M- SEK 1.5 M SEK 35 678 M 22%
SEK 1.5 M - SEK 2.5 M SEK 53 829 M 33%
SEK 2.5 M - SEK 5 M SEK 32 822 M 20%
> SEK 5 M SEK 3 011 M 2%
Total SEK 164 820 M 100%

1) According to the "Maximum LTV (loan-to-value) per property" calculation method defined by ASCB (Association of Swedish Covered Bond Issuers) with indexed values.

Hejsan. Nu är de här filerna uppladdade och rättningen i länknamnet är gjord.