Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Bergslagen

Länsförsäkringar Bergslagen

Vi finns nära dig!

Vem vet ditt bästa, om inte de som står dig närmast? Vi som jobbar på Länsförsäkringar Bergslagen bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta.

Länsförsäkringar Bergslagen är både försäkringsbolaget och banken som kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, och inte bara det som har med pengar att göra, utan både och. Allt samlat på ett ställe.

Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt
Organisationsnummer 578000-9956


Kundinflytande

Som kund är du delägare och kan påverka

Länsförsäkringar Bergslagen är inte bara ett lokalt bolag utan vi är också ett kundägt bolag. Det betyder alltså att du som kund är delägare och kan påverka vår – och din – framtid.

I ett kundägt bolag är alla vinnare. De pengar som vi tjänar går inte till externa aktieägare, utan stannar hos dig som kund. När det går bra för bolaget återinvesteras alltid eventuella vinster i verksamheten eller delas ut till kunderna i form av återbäring eller rabatter på försäkringarna.

Som kund och delägare påverkar du genom att delta på våra valmöten där representanterna till vårt fullmäktige väljs. Representanterna är precis som du – kunder i Länsförsäkringar Bergslagen. Fullmäktige väljer i sin tur styrelsen. Svårare än så är det inte att vara ett lokalt bolag som bryr sig om sina kunders pengar och trygghet.


Organisation och ledning

Så här styrs vi

Fullmäktige 

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Bergslagen och består av 60 ledamöter.

Fullmäktiges och valberedningens ledamöter

Intervju med fullmäktigeledamot Mårten Bladh

Vanliga frågor och svar om fullmäktige

Instruktion för valberedning

Styrelsen

Styrelsen väljs av fullmäktige under bolagets ordinarie bolagsstämma varje år.

Styrelsens ledamöter

Företagsledningen

Företagsledningen är tillsatt av styrelsen och driver bolagets verksamhet.

Företagsledningens kontaktuppgifter


Bolagsstyrning

Verksamhetsåret

2016 var ett år med stark tillväxt och hög kundnöjdhet men det var också ett år med många stora skador. 

Årsredovisning

Under året har vi ökat med ca 16 000 sakförsäkringar och bolagets totala affärsvolym inom bank passerade 23 miljarder kronor. 


Historia

Vi har mer än 160 år i ryggsäcken

Länsförsäkringar Bergslagen historia tar sin början 1848 och i dåtidens brandstoder. På den här tiden var det vanligt att bränder härjade i byarna. Därför gick invånarna samman och gemensamt hjälpte till att ersätta och bygga upp det som brunnit ner. Det kan beskrivas som dåtidens brandförsäkring.

Under mitten av 1800-talet bildadades brandstodsbolag i både Örebro och Västmanlands län. För att visa samhörighet med länsförsäkringsgruppen tog de båda bolagagen under 1980-talet nya namn: Länsförsäkringar Örebro län respektive Länsförsäkringar Västmanland.

I början på 1990-talet hade de båda bolagen en gemensam vd vilket ledde till att de båda bolagen slogs samman till Länsförsäkringar Bergslagen 1992. Idag är Länsförsäkringar Bergslagen ett av 23 självständiga och lokala bolag inom länsförsäkringsgruppen.


Samhällsengagemang och miljö

Tryggare förskolebarn med våra reflexvästar

Vi vill att alla barn ska vara trygga i trafiken. Därför kan alla förskolor i Västmanlands och Örebro län samt Heby kommun i Uppsala län helt kostnadsfritt beställa våra reflexvästar med förskolans eget namn och telefonnummer tryckt på framsidan.

Som ett lokalt och kundägt bolag arbetar vi med att förebygga skador och öka tryggheten för våra kunder. Därför vill vi att alla 33 000 förskolebarn i vårt område känner sig trygga när de är i trafiken och leker utomhus. Ett sätt att minska riskerna i trafiken för barn är att använda reflexväst och det vet vi att förskolorna är duktiga på. 

Beställ reflexvästar till förskolor


Samhällsfonden – med omtanke!

Länsförsäkringar Bergslagen startade år 2012 initiativet Samhällsfonden. Varje år delar vi ut stipendier på sammanlagt 200 000 kronor. De går till verksamheter som skapar trygghet för människor som lever i utsatta miljöer och på olika sätt arbetar för att lösa samhällets utmaningar.

Alltför många barn och vuxna lever idag i svåra, otrygga och utsatta miljöer. Det finns glädjande nog många lokala initiativ, ofta på ideell basis, som är djupt engagerade för att lösa dessa samhällsutmaningar. Sådana lokala, beundransvärda insatser ligger både oss och våra kunder varmt om hjärtat – därför enagerar vi oss!


Bergslagslyftet – möjliggör goda idéer

Vi tror att bästa vägen till ett tryggt och respektfullt samhälle, fyllt av goda idéer, är att satsa på våra barn och ungdomar. Genom vår sponsring Bergslagslyftet vill vi bidra till att barn och ungdomar får en aktiv och meningsfull fritid. Tillsammans investerar vi i samhällets framtid. Vi vill vara en del av din vardag.

Bergslagslyftet har som syfte att stödja lokala föreningar och initiativ som vill utveckla en verksamhet, genomföra en satsning, en aktivitet eller starta ett projekt. Helt enkelt lyfta goda idéer. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för våra barn- och ungdomar.


 

Vi bryr oss om miljön

På Länsförsäkringar Bergslagen bry vi oss om miljön. Vi har varit certifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 sedan 2002.

Vi jobbar för att minska bolagets egen miljöpåverkan och hjälpa våra kunder att undvika skador. För kan vi minska skadorna kan vi också minska påverkan på miljön. Varje vatten- och brandskada betyder mer materialanvändning, sanering, transporter och energiförbrukning.

Uppvärmningen av våra egna och våra hyresgästers lokaler är vår största utsläppskälla av koldioxid. Vi arbetar kontinuerligt med att minska förbrukningen av antalet kilowattimmar och eftersom vi köper miljömärkt el har koldioxidutsläppen från elförbrukningen i stort sett eliminerats.


Fastigheter

Vi äger 60 000 kvadratmeter

Länsförsäkringar Bergslagen äger och förvaltar fastigheter i Västerås, Örebro och Sala. Förutom våra egna bank- och försäkringskontor hur vi totalt ut närmare 60 000 kvadratmeter till kontor, butiker och bostäder.

De största fastighetskomplexen finns i Västerås. Det ena är centrumkvarteret Märta med kontor, affärer, restaurang och bostäder på 28 000 kvadratmeter. Det andra är kvarteret Njord med konserthus och kongressbyggnad på 24 000 kvadratmeter.

I det centrala kvarteret Färgeriet i Örebro finns kontor, butiker, restaurang och bostäder på 5 800 kvadratmeter.

I Sala finns kontor, butiker och bostäder i centrumkvarteret Ämbetsmannen på 360 kvadratmeter.